foto av stående kvinna i rött

Bella Rune, 2023 Foto: Rickard L. Eriksson

Bella Rune – Spill, ludd och trassel

Om textila material, metoder och historia som konstnärligt stoff

9.11 2023

Malmö

”Med mitt eget konstnärskap som filter och Moki Cherrys verk som kompass följer jag i föreläsningen textilens väg i samtidskonsten och reflekterar över det förgängligas arkeologi.” (Bella Rune)

I sin föreläsning utgår Bella Rune från temat ”Om textila material, metoder och historia som konstnärligt stoff”. Bella Rune arbetar med skulptur, inklusive performativa element och experimenterar med olika material och tekniker. Hennes praktik bygger på ett intresse för hantverk, historia och samtidskultur. Närhet till klassiska textila traditioner, som vävning, återkommer genom hela hennes arbete. Rune var fram till 2021 professor i textil på Konstfack.