två kvinnor den ena med pensel i handen

Lotte Laserstein, Jag och min modell, 1929/30 Foto: Lotte-Laserstein-Archiv Krausse, Berlin ©Lotte Laserstein Courtesy of Agnews, London
Bildupphovsrätt 2023

Lotte Lasersteins granskande blickar

Tema: Materialitet

28.9 2023

Malmö

Solfrid Söderlind ger oss i sin föreläsning en fördjupning i Lotte Lasersteins måleri med fokus på konstnärens unika sätt att avbilda människor.

Lotte Lasersteins porträtt ger oss en inblick i hur hon granskade sina modeller och valde ut talande och särpräglade drag hos var och en. Den oundvikliga spänningen mellan självmedveten posering och ögonblick av sårbarhet och öppenhet tar form på duken och påverkar oss som betraktare. Självporträttens intensiva blickar finns också med i detta spel – de söker i spegeln men också i andras ansikten efter det flytande och det permanenta i människors väsen.

Om Solfrid Söderlind

Solfrid Söderlind är professor i konstvetenskap och fd överintendent för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde. 

foto av kvinnas ansikte
Solfrid Söderlind, 2023 Foto: Wenbo Söderlind