foto med leende kvinna

Ana María Bermeo, 2024 Foto: Privat

Meditationsvisning på Slow Art Day 

Upplev Monica Sjöös konst

13.4 2024

Malmö

I utställningen ”Monica Sjöö – den stora kosmiska modern” bjuder vi in dig att i en meditationsvisning omfamna ett lugnare tempo och tillåta dig själv att bli närvarande i nuet. Meditationen leds av Ana María Bermeo, meditationslärare.

Genom enkla meditationsövningar och med hjälp av Monica Sjöös bildvärld, kommer vi att fördjupa oss i en stund av stillhet och eftertanke, befriad från krav och prestation.

I en värld där livet ofta upplevs som en snabb resa genom tiden, är det ovanligt att stanna upp och finna stunder av stillhet och eftertanke. Genom att tillåta dig själv att sakta ner och fördjupa dig i dina sinnliga upplevelser, har du möjlighet att komma i kontakt med din inre värld.

Inga förkunskaper behövs – här ges du möjligheten att uppleva lugn, reflektion och inspirerande konst på en helt ny nivå.

Slow Art Day, som infaller den 13 april varje år, har gett upphov till rörelsen ”slow art”  som uppmuntrar människor att ta sig längre tid att se på konstverk och att titta på ett nytt sätt.

Om Ana María Bermeo

Ana María Bermeo är konstnär, museolog och certifierad meditationslärare med över 20 års erfarenhet inom konstvärlden. Ana María tror på meditationens transformerande kraft och att en bättre värld är möjlig om vi bara lyssnar till tystnaden och kopplar samman våra hjärtan genom kontemplation.

Närvaro, medkänsla, kontemplation och social rättvisa driver både Ana Marías personliga meditation och den praktik hon delar med sig av som meditationslärare.

målning med människor djur landskap och två ormar och gestalter i förgrunden
Monica Sjöö, The Goddess at Avebury and Silbury, 1978 © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet
målning med en stor figur överst och djur ch människor som dansar och håller hand längst ner
Monica Sjöö, Skapelsen Sheela Na Gig, 1978 © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Monica Sjöös konst är en del av den alternativa andlighet som växte fram under 1970-talet. En andlighet i opposition mot patriarkat, traditioner och religionen som institution. 

Många bilder refererar till Avebury och andra brittiska forntida kultplatser och områden som Monica Sjöö vallfärdade till och tog intryck av.