målning med människor djur landskap och två ormar och gestalter i förgrunden

Monica Sjöö, The Goddess at Avebury and Silbury, 1978 © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Monica Sjöö

Den stora kosmiska modern

23.3 – 1.9 2024

Malmö

Konstnären, aktivisten och författaren  Monica Sjöö (1938–2005) förde i allt sitt skapande en kompromisslös kamp för frihet från alla former av förtryck. Den retrospektiva utställningen ”Monica Sjöö: Den stora kosmiska modern” samlar för första gången Sjöös omfattande livsverk där konst, politik och andlighet förblivit oskiljaktiga.

Monica Sjöö var under hela sitt liv kontroversiell. I råa och djärva bilder förespråkade hon tidigt kvinnors rätt till sexuellt självbestämmande och abort. Hennes politiska medvetenhet formades redan i ungdomen av Vietnamdemonstrationerna, anarkiströrelsen och den oberoende konstscenen i Stockholm. Erfarenheter som lade grunden för Sjöös livaktiga tillvaro som konstnär och aktivist i Storbritannien, där hon kom att leva större delen av sitt liv och där hon blev en centralfigur inom den brittiska kvinnorörelsen.

”Den stora kosmiska modern” är den första retrospektiva museiutställningen med Monica Sjöös livsverk. Utställningen tar sin utgångspunkt i Sjöös hela praktik och rymmer ett femtiotal verk – från storskaliga målningar till politiska affischer, banderoller, teckningar och material ur konstnärens omfattande arkiv.

affisch med tryckt text och huvud i rött Texten lyder Women Need Not Always Keep Their Mouths Shut and Their Wombs Open
Monica Sjöö, Women Need Not Always Keep Their Mouths Shut&Their Wombs Open, 1968 © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/ Moderna Museet

Från Härnösand till Bristol

Monica Sjöö föddes i Härnösand 1938 men kom att leva större delen av sitt vuxna liv i Bristol. Under mitten av 1960-talet kom Sjöö i kontakt med konstnären Siri Derkert (1888–1973) som blev en viktig förebild. Derkerts engagemang i kvinnorörelsen och hennes arbete med tidiga miljöaktivister som Elin Wägner och Rachel Carson stärkte Sjöös övertygelser och ledde henne till ekofeminismen.

I Storbritannien blev Monica Sjöö en aktiv förespråkare för kvinnofrågor och organiserade flera politiska kampanjer och aktionsgrupper. Hennes manifest ”Towards a Revolutionary Feminist Art” (1971) och kollektivt organiserade utställningar med kvinnliga konstnärer lade grunden till den brittiska feministiska konsten och bidrog till utvecklingen av den internationella kvinnorörelsen vid samma tid.

God Giving Birth – en feministisk ikon

Monica Sjöös målning ”God Giving Birth” (1968) är i dag är en feministisk ikon. Men vid tiden ansågs den både hädisk och obscen, och plockades gång på gång ned från de utställningar där den visades. Trots att 1970-talet kunde uppfattas som kvinnofrigörelsens årtionde klarade sig Sjöö precis undan åtal för målningen när den ställdes ut i England 1973.

Censuråtgärderna stärkte Sjöös övertygelse om vikten av att skildra kvinnliga erfarenheter i sin konst. Den abstrakta konsten avfärdade hon som ett västerländskt, manligt privilegium. Hon frågade sig:

”Hur kan vi kommunicera kvinnors styrka, kamp, väg ur förtrycket, blod, barnafödsel och sexualitet i ränder och trianglar?”.

målning av födande kvinna
Monica Sjöö, Födande Gud, 1968 ©Museum Anna Nordlander Foto: Krister Hägglund / Skellefteå museum
målning med en stor figur överst och djur ch människor som dansar och håller hand längst ner
Monica Sjöö, Skapelsen Sheela Na Gig, 1978 © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Andlighet och politisk förändring

Monica Sjöö knöt mycket av sitt tänkande kring Den stora modern, en gestalt som återfunnits i många olika kulturer genom historien. För Sjöö var Den stora moderns väsen närvarande i alla livets skeenden, som en erfarenhet som genomsyrar både naturen och varandet.

Det förtryck hon upplevde att kvinnor och minoriteter utstod, liksom exploateringen av grönområden och skövlandet av naturen, såg Sjöö som att göra våld på Den stora modern. På så sätt band hon samman sitt politiska engagemang i kvinnofrågan och miljörörelsen med sin andliga övertygelse.

”Jag har inte försökt förstå och förmedla den uråldriga religionen kring modergudinnan (i måleri och text) som något slags flykt från det högst verkliga och akuta ekonomiska och sexuella förtrycket av oss kvinnor i dagens kapitalistiska samhällen”, skriver Sjöö i artikeln “The Witches are Returning” i tidskriften Peace News, 19 november 1976. Hon fortsätter:

”Tvärtom. Kunskapen om att det i antiken fanns kulturer som formats runt och av kreativa kvinnor som var både mödrar och producenter – siare, schamaner, i kontakt med universums och jordens levande ande och energier – gav mig kraft och hopp att kämpa i många år innan kvinnorörelsen återuppstod.”

Skissar konturerna av en annan framtid

Monica Sjöö var djupt engagerad i fredsrörelsen. Under 1980-talets militära upptrappning organiserade Sjöö flera politiska kampanjer och med kvinnogrupper som Women for Life on Earth deltog hon i fredsmarscher och antikärnvapenlägren vid RAF Brawdy och Greenham Common. I protest kedjade kvinnor där fast sig vid militära anläggningar för att avvärja vad de såg som det överhängande hotet mot allt liv på jorden och verka för nedrustning.

I den kvinnliga gemenskapen kring Greenham Common Women’s Peace Camp vävdes anarkism, eko-feminism, ekologisk aktivism och andlighet samman i hängivna protester, dans och sång.

Sjöös livslånga forskande om forntida, matriarkala kulturer präglade hennes tänkande och konst. Kunskapen använde hon för att skissa konturerna av en annan möjlig framtid, där andlighet och politisk förändring kom samman. Sjöö sökte sig tillbaka i tiden för att finna röster och sammanhang som kunde eka högt i nuet och verka för en total revolution.

kvinnor som marscherar
Women For Life on Earth Peace March från Cardiff till Brawdy, 1982 Fotografi från Monica Sjöös privata arkiv © The Estate of Monica Sjöö
...kulturer som formats runt och av kreativa kvinnor som var både mödrar och producenter – siare, schamaner, i kontakt med universums och jordens levande ande och energier – gav mig kraft och hopp att kämpa..."
målning med ansikten och en måne
Monica Sjöö, Aspects of the Great Mother, 1971 © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet
affisch med text foton och teckningar
Monica Sjöö, Titel saknas, Ama Mawu, 1993 © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/ Moderna Museet

Utställningen visas på plan 2

Karta över Moderna Museet Malmö
Karta över Moderna Museet Malmö

Bilder

affisch med text och motiv med födande kvinna
Monica Sjöö, The Beginning of the End of Patriarchy, 1996 © The Estate of Monica Sjöö. Photo: Albin Dahlström/Moderna Museet
affisch med teckning och text som lyder The Beginning of the End of Patriarchy
Monica Sjöö, The Beginning of the End of Patriarchy, 1993 © The Estate of Monica Sjöö. Foto: Albin Dahlström/ Moderna Museet
målat porträtt av kvinna med röd bakgrund
Monica Sjöö, Emma Goldman, 1967 ©Museum Anna Nordlander Foto: Krister Hägglund / Skellefteå museum
kvinna sitter i ateljé med bilder runt sig
Monica Sjöö i sin ateljé i Stockholm, 1966 Fotografi från Monica Sjöös privata arkiv © The Estate of Monica Sjöö

Händelser

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

målning med människor djur landskap och två ormar och gestalter i förgrunden
 • Guidad visning
 • På svenska

Monica Sjöö

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

 • Guidad visning
 • På svenska

Pridevisning i Monica Sjöö

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av museets exteriört med fikande personer
 • Guidad visning
 • På svenska

”Swedish fika”-visning

foto av museets exteriört med fikande personer
 • Guidad visning
 • På engelska

”Swedish fika”-visning

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av museets exteriört med fikande personer
 • Guidad visning
 • På svenska

”Swedish fika”-visning

foto av museets exteriört med fikande personer
 • Guidad visning
 • På engelska

”Swedish fika”-visning

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av garnnystan i flera färger
 • Workshop
 • På svenska

MalmöVÄV takeover!

foto av museets exteriört med fikande personer
 • Guidad visning
 • På svenska

”Swedish fika”-visning

foto av museets exteriört med fikande personer
 • Guidad visning
 • På engelska

”Swedish fika”-visning

målning med människor djur landskap och två ormar och gestalter i förgrunden
 • Guidad visning
 • På svenska

Monica Sjöö

målning med människor djur landskap och två ormar och gestalter i förgrunden
 • Guidad visning
 • På svenska

Monica Sjöö

målning med människor djur landskap och två ormar och gestalter i förgrunden
 • Guidad visning
 • På svenska

Monica Sjöö

Mer om utställningen