Verkstan Moderna Museet Malmö

Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

För lärare

Besök Moderna Museet med din skolklass! Förbered er med hjälp av våra lärarhandledningar eller låt dig och dina kollegor inspireras genom att boka in en studiedag på museet. Du kan också delta i våra Lärarträffar och få fördjupad kunskap och specialvisning.

Välkommen till Moderna Museet! Kontakta bokningen i god tid och meddela vilken dag ni önskar besöka oss och anmäl er alltid i entrékassan när ni kommer till museet. Vi rekommenderar att hela klassen går tillsammans i grupp genom salarna och att ni har läst igenom våra trivselregler.

Skapande skola

Upptäck hur museet kan användas som läranderesurs för skolan! Har din skola ett skapande skola-projekt? Vi samarbetar gärna med er! Moderna Museet Malmö erbjuder en unik chans för skolelever att få möta samtidskonst öga mot öga, och vår konstpedagog kan skräddarsy ett upplägg efter ett tema som passar er. Skapande skola-projekt kan förläggas helt eller delvis hos oss. Vi har, förutom våra fantastiska utställningslokaler, även tillgång till vår stora fina Verkstad där vi kan arbeta med alla möjliga typer av material.

Är ni ett lärarlag som vill veta mer om hur skolan kan använda museet i skolarbetet? Vi kommer gärna till er skola och informerar om vår pedagogiska verksamhet. Om ni hellre kommer till oss går det förstås också bra! För mer information och frågor, kontakta förmedlingsintendent Susanne Lindblad via mail.

Lärarträffar – för lärare i alla ämnen och på alla stadier!

Varje termin bjuder vi in till inspirerande lärarträffar då vi presenterar vårt spännande pedagogiska program som vi erbjuder förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningar. Ett trevligt tillfälle att träffa andra lärare, byta erfarenheter och tanka ny inspiration!

Anmäl dig till våra nyhetsbrev för lärare så får du löpande inbjudan till lärarträffar på mailen.

Konstpedagogisk vision

Läs gärna om Moderna Museet Malmös konstpedagogiska vision, om tankarna bakom vårt arbetssätt i Verkstan.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för dig som är lärare innan du besöker Moderna Museet Malmö. Den är tänkt att inspirera och ge idéer till hur man kan arbeta med utställningen inom ramen för några av skolans ämnen, som till exempel språk, samhällskunskap, historia, bild m.fl. Framför allt riktar sig materialet till dig som undervisar skolår 7-9 eller på gymnasiet. Handledningen innehåller även förslag på uppgifter att arbeta vidare med i klassrummet.

Språkrunda

Språkrundan är ett pedagogiskt material anpassat till vuxna som lär sig svenska. I rundan får man möjlighet att lära sig olika saker om Moderna Museet Malmö samtidigt som man lär sig om konst genom att titta närmare på en av våra aktuella utställningar.

Publicerad 11 november 2015 · Uppdaterad 1 september 2022