Barngrupp i utställningsrum där ett barn räcker upp handen

Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Varför får man inte röra konsten?

När ni kommer till Moderna Museet på egen hand rekommenderar vi att hela klassen går tillsammans i grupp genom salarna. Behöver du hjälp med något, fråga Moderna Museets värdar.

Inte röra

Det är inte tillåtet att röra vid konstverken. Att försiktigt ta på något verk innebär stora skador genom att saltet och fettet på fingrarna alltid orsakar märken på alla material. Museets uppdrag är att bevara konstverken för kommande generationer av museibesökare.

På egen hand

Även om du kommer med din klass på egen hand vill vi gärna att du bokar ert besök för att undvika krockar. Maila bokavisning@modernamuseet.se.

Anmäl er sedan vid entrékassan när ni kommer!

Ansvar för gruppen

Läraren ansvarar för klassen under besöket i museet. Vi rekommenderar att elevgrupper t o m högstadiet går tillsammans med lärare. Vi ser gärna att ni är minst två medföljande pedagoger vid ert besök.

Skolmaterial

Använd gärna Moderna Museets lärarhandledningar eller fråga museivärdarna om vägledning. Använd inte väggar eller skulptursocklar som skrivunderlag eftersom det blir märken. Använd endast blyertspennor i utställningssalarna om eleverna behöver teckna eller anteckna.

Var försiktig i salarna

Eftersom det är lätt att stöta till konstverk i salarna ska ryggsäckar, större väskor, paraplyer etc. lämnas i förvaringsboxarna. För att inte riskera spill på konstverk får man inte dricka eller äta i salarna eller i anslutning till skåp och toaletter.

Rör er lugnt i salarna. Visa hänsyn till pågående visningar. Grupper under ledning av Moderna Museets personal har företräde i utställningssalarna. Använd gärna de hopfällbara svarta pallarna som finns i museet men bär dem försiktigt så konsten omkring inte skadas. Kom ihåg att sätta tillbaka pallen på ställningen.

Fotografering

Det är tillåtet att fotografera och filma (utan blixt och stativ) i utställningssalarna. Upprepade blixtar är inte bra ur bevarandesynpunkt och är allmänt störande för andra besökare. Stativ är ett riskmoment vad gäller hanteringen.

Museivärdar

Under ert besök på Moderna Museet kommer ni att träffa museivärdar i informationsdisken eller i utställningarna. Vänd er gärna till dem om ni har frågor om konstverk, utställningar, program eller vill lämna tips och synpunkter.

Om den pedagogiska verksamheten

Läs gärna om vår Konstpedagogiska vision

Publicerad 11 november 2015 · Uppdaterad 24 juli 2020