Konstpedagog sitter på golvet med en grupp barn

Foto: Sofia Qvarnström

Förskola & åk 0–6

Låt barnen möta Moderna Museet Malmö! Tillsammans med en konstpedagog ser vi på konst i museet. Vi går på en lekfull upptäcktsfärd där vi ser på museet och lär känna konsten. Vi ser, upplever och samtalar om några verk i någon av de pågående utställningarna.

Moderna Museet har en fantastisk samling och i Malmö visar vi kontinuerligt ett urval därifrån, men också utställningar med den mest omtalade samtidskonsten. Boka en visning som djupdyker i de pågående utställningarna eller en övergripande visning som då blir som en introduktion till både konsten och till museet. Uppge vid bokning vilket alternativ ni önskar. Det går också att boka en Verkstadsaktivitet. Då arbetar vi i Verkstan inspirerade av de konstverk vi sett under visningen.

Workshops till våra utställningar

Uppläggen passar förskola–gymnasiet samt vuxenutbildning. Vi anpassar och varierar upplägget efter gruppen. Samtliga workshops är anpassade för att passa alla oavsett eventuella funktionsvariationer. Uppge gärna eventuella önskemål vid bokning.

Skräddarsy en visning eller visning med verkstad

Arbetar ni med något speciellt tema? Är ni nyfikna på att prova på att skapa i något speciellt material? Uppge era önskemål vid bokning! Be oss gärna om ett upplägg som kan passa just er. Vi anpassar alltid såväl visningar som verkstadsarbete efter elevernas ålder, funktion och nivå.

Vid bokning av en visning (med eller utan efterföljande skapande verkstadsaktivitet) får eleverna lära känna konstnärers bildvärld, symbolik, samtid och teknik. En visning kan ge er en övergripande bild av konstnärers arbeten och verk, eller fokuseras och koncentreras på något av de teman som finns representerade i utställningarna. Vi tar gärna emot era önskemål.

Specialvisning: Välkommen till Moderna Museet Malmö

(Alltid bokningsbar! Endast visning, ingen verkstadsaktivitet).

Det här är en visning för grupper som inte har varit på Moderna Museet Malmö tidigare. Visningen tar upp några grundläggande frågor kring Moderna Museet Malmö och den konst som finns här. Varför samlar ett museum på konst? Vad är modern konst? Är det skillnad på modern konst och samtida konst? Hur fungerar ett museum? Visningen kan bokas på lätt svenska och kan även anpassas efter alla åldrar.

Aktuellt – hösten 2022

NATUR HJÄRTA KONST

Följ med på en sinnlig upptäcktsfärd i Söderåsens Nationalpark! I projektet Natur Hjärta Konst samarbetar Moderna Museet Malmö med Naturum Söderåsen med syftet att få barn och unga att upptäcka och möta naturen genom konsten och den konstnärliga processen. Och vice versa, att upptäcka och lära sig mer om konsten genom naturen!

Vi bjuder in skolklasser i årskurserna 4 till 6 att gå en lustfylld och annorlunda vandring i Söderåsen Nationalpark. Längs med vandringen gör vi flera stopp för att skapa, upptäcka och prata om våra upplevelser. Vandringen hålls under ledning av naturpedagoger från Naturum Söderåsen och konstpedagoger från Moderna Museet Malmö som också står för det konstnärliga innehållet längs med vandringen och den efterföljande workshoppen. Under såväl promenad som i workshopparna tar vi inspiration från konstnärer ur Moderna Museets samling. Barnens egna upplevelser, tankar och reflektioner står i fokus i såväl de konstnärliga workshopparna som under vandringen. Projektet vill verka för och uppmuntra till reflektion, möjligheter till att se oväntade samband och konstnärlig fördjupning hos barn i mellanstadieåldern.

VÄLJ MELLAN TVÅ OLIKA PAKET:

  1. Heldag på Söderåsen med paus för förmiddagsrast och medhavd lunch. Dagen börjar vid ca 9.30 och avslutas omkring 14.00. Under förmiddagen går vi en ca 2,5 timmar lång vandring i Söderåsens nationalpark och gör under vägen stopp för workshops, informationsutbyte och rast. Efter medhavd lunch avslutar vi dagen med en längre, fördjupande konstnärlig workshop på ca en timma. Kostnad: 3850 kr
  1. Heldag på Söderåsen i enlighet med paket nummer ett, samt ett besök på Moderna Museet Malmö. På museet tittar vi på vår aktuella utställning som visar konstverk ur samlingen. Under visningen knyter vi an till tematiken natur och konst samt arbetar vidare på det temat i Verkstan där vi arbetar konstnärligt i en workshop. Sammanlagt tar visning och workshop på Moderna Museet Malmö två timmar. Kostnad: 4950 kr

OBS! I båda paketen ingår en kortare digital introduktion (ca 30 minuter) någon dag innan träffen på Söderåsen äger rum. Under den digitala träffen introducerar vi Moderna Museet Malmö, projektet samt pratar om vad konst är och kan vara.

UPPLÄGG OCH PRAKTISK INFORMATION:

När: Natur Hjärta Konst äger rum under ht 2022. Du kan boka in din klass för en heldag tisdagar, onsdagar eller torsdagar löpande under september och oktober

För vem: Projektet vänder sig till årskurs 4, 5 och 6

Antal: Helklass på upp till max 25 elever + pedagoger

Tidsåtgång: Heldag på Söderåsen, inklusive rast och lunch, tar ca 4,5 h. Visning och workshop på Moderna Museet Malmö ca 2 h

Övrigt: Allt konstnärligt material ingår. Tänk på att bära kläder efter väder! Varken transport eller kost ingår.

Frågor? Kontakta Maria Westmar, konstpedagog på Moderna Museet Malmö! Ring eller maila på m.westmar@modernamuseet.se eller 040-6857945.

Boka genom att maila m.westmar@modernamuseet.se. Uppge vem du är, vilken skola du kommer från samt kontaktuppgifter. Ange önskemål på paket, dag och datum.

Som skola kan du med fördel söka Skapande Skola-bidrag från Kulturrådet!

 MER OM PROJEKTET:

Syftet med projektet är att skapa en möjlighet för barn och unga att förvärva sig en erfarenhetsbaserad praktisk kunskap av såväl natur som konst. Moderna Museet Malmö vill verka för att öka förståelsen och kunskapen kring hur natur och människa samverkar. Idén om att arbeta direkt med och i naturen genom konsten, på plats på Naturum, är själva hjärtat i projektet. Genom en längre vandring under ledning av Naturum Söderåsens naturpedagoger, får de deltagande barnen information och kunskap om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format området kring Söderåsen och naturen i stort. Naturum Söderåsen är en av Sveriges 30 nationalparker och ligger öster om Helsingborg, mellan Röstånga och Ljungbyhed. I de plats-baserade workshopparna som hålls längs med vandringen under ledning av Moderna Museet Malmös konstpedagoger, får deltagarna möjlighet att bearbeta och reflektera kring upplevelserna genom konstnärligt skapande. Workshops som bland annat inbegriper trädkroki, ler-frottage, abstrakt måleri under lupp och ståltrådsteckning. Med det sagt är det nyfikenheten, processen, försöket, glädjen och lusten det viktigaste under vår dag tillsammans på Söderåsen. Natur Hjärta Konst vänder sig till flera ämnesområden än bildämnet. Låt exempelvis naturkunskapen, slöjden och bildämnet mötas genom konstnärligt skapande!

Personer vandrar i skog
Natur Hjärta Konst, 2021 Foto: Ellen Arvidsson/Moderna Museet

Publicerad 11 november 2015 · Uppdaterad 25 januari 2022