tre skulpturer två monster och en flicka

Monster Chetwynd, Cat Head and Toxic Garden, 2022 © Monster Chetwynd. Courtesy the artist and Sadie Coles HQ,London. Foto: Norbert Miguletz/Schirn Kunsthalle, Frankfurt

Om det absurda drama som också är livet

26.10 2024 – 23.2 2025

Malmö

Samlingen

Öppnar om 124 dagar

”Om det absurda drama som också är livet” är en grupputställning som bjuder in besökaren att närma sig det farsartade och teatrala, med ett öppet sinne.

Här presenteras konstnärer som tar med oss till situationer och tillstånd bortom förnuft och logik men som samtidigt speglar vår tid. Tillsammans lyfter de fram en teater av livets obegriplighet på den omgivande vardagens scen och förenar ett subtilt motstånd med en strävan efter frihet.

Förutom nyproduktioner och verk av samtida konstnärer, som bland andra Monster Chetwynd och Kris Lemsalu, innehåller utställningen även konstverk från Moderna Museets samling, exempelvis av Francis Picabia, Ralph Eugene Meatyard och Greta Knutson-Tzara. På så vis presenterar utställningen en rad olika konstnärliga metoder, tekniker och epoker, och inte minst verk som är nära besläktade med teater och drama. Gemensamt för konstnärerna är en inställning och attityd där humor, provokation, lekfullhet och allvar flätas samman – spontant, regisserat eller kanske slumpartat. Under utställningsperioden framförs ett antal performanceverk.

Curator: Andreas Nilsson, intendent, Moderna Museet Malmö.

Utställningen visas i Turbinhallen

Karta över Moderna Museet Malmö, Turbinhallen markerad
Karta över Moderna Museet Malmö

Mer om utställningen