Vi öppnar snart nytt café. För tillfället kan vi därför endast erbjuda enklare fika.

Barngrupp i utställningsrum där ett barn räcker upp handen

Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

För skolan

Vårt skolprogram är framtaget för alla åldrar, från förskola upp till vuxenutbildning, och utgår ifrån de teman som utställningen Blue Is the Color of Your Eyes tar upp. Vi anpassar oss alltid efter elevernas ålder, era eventuella önskemål och behov.

Som pedagog kan du boka ett besök med en visning följt av verkstad eller workshop på ett av våra teman. Du kan givetvis också boka enbart en skolvisning av utställningen, och då behöver du inte välja tema. Om du som pedagog har egna tankar och idéer kring ert besök hjälper vi dig gärna med att skapa ett eget upplägg som passar just er.

Måste en vara “duktig” på att rita, måla eller skulptera för att kunna skapa? Inte i Verkstan på Moderna Museet Malmö. Vi arbetar alltid med fokus på den konstnärliga processen. Våra konstpedagogers mål är att uppmuntra eleverna till att våga experimentera med såväl tankar som med konstnärliga material utan att ha fokus på ett färdigt resultat. Läs gärna mer i vår konstpedagogiska vision.

Skolprogrammet till Blue Is the Color of Your Eyes har tre huvudteman.

Tema 1: Mellan vardag och konst
(Alla åldrar)

I utställningen Blue Is the Color of Your Eyes visas flera olika exempel på konstnärer vars arbeten rör sig någonstans mitt emellan konstverk och vardagsföremål. Som betraktare ställs vi inför något som vi känner igen från vår vardag, men som samtidigt är förändrat, förvrängt eller annorlunda. Vi står inför konstverk som visas på ett konstmuseum, men trots att vi kanske aldrig sett någonting liknande förut så blir vi ändå påminda om någonting bekant.

Mette Prawitz Förtätning, havande manskostym påminner om ett slags overall. Sofia Hulténs In Between the Possibilities är som en stege, samtidigt som den helt har slutat vara ett vardagligt objekt. Konstnärerna Eva Löfdahl och Axel Lieber har båda skapat konstverk som påminner oss om möbler, men funktion, uttryck och material har förändrats och objekten svävar någonstans mellan vardag och konst.
Någonting spännande verkar ske just i mötet mellan vardagen och konsten. Objekt som befinner sig både i konstens och i det vardagliga hemmets och kroppens sfär väcker tankar hos betraktaren. Vi kan uppleva såväl existentiella som humoristiska reflektioner, och hämta inspiration till egna idéer. Utifrån vad vi sett, tänkt och talat om fortsätter vi vårt arbete i Verkstan där vi experimenterar med att mixa vardag och konst. Vi arbetar med olika tekniker och material, som t ex skisser, klädesplagg och modellbygge för att utforska det som befinner sig i ett “varken eller” och ett “både och”.

Tema 2: Abstrakt måleri
(Alla åldrar)

I konstens värld är abstrakt motsatsen till föreställande. En abstrakt målning kan uttrycka samma känslor eller stämningar som en föreställande, men kanske på andra sätt. En konstnär som målar abstrakt kan sträva efter att uttrycka starka känslor, men även stillhet och harmoni. Att måla abstrakt kan vara en övning för fantasin, en lek med färg och form, konceptuellt skapande eller ett alternativt sätt att fånga något verkligt, men utan att avbilda det vi är vana vid att se.

Att uttrycka sig eller skapa med abstrakta bilder kan vara befriande, en utmaning eller både och. Alla människor fungerar olika, vare sig vi är konstnärer eller ej. Gemensamt för oss alla är att vi har en förmåga att tänka bortom verkligheten runtom oss så som vi upplever den med våra sinnen. Vi har tillgång till en exceptionell styrka: fantasin. Vår fantasi ger oss tillgång till något annat och öppnar upp för funderingar, tolkningar och reflektion.

Vi upptäcker utställningen Blue Is the Color of Your Eyes tillsammans och avslutar visningen med en djupdykning i konstnärerna Amy Sillman och Stanley Whitneys abstrakta måleri. Vad ser vi? Hur arbetade konstnärerna, och med vilka material? Vad innebär det att måla abstrakt? Vilka utmaningar kan finnas, och vilka möjligheter? Vi fortsätter i Verkstan där vi skapar abstrakt med måleri på papper och duk.

Tema 3: Språk som konst
(Åk 6-9, gymnasiet och vuxenutbildning)
Louise Bourgeois fick sitt genombrott som konstnär först när hon var i 70-årsåldern. Hon är känd för att ha arbetat i en mängd olika typer av material och tekniker. I utställningen Blue Is the Color of Your Eyes finns verk av papper, textil, brons, trä, torrnål och bläck. Hennes konstnärskap spänner över många olika medier, men det finns också tydliga röda trådar. Som konstnär arbetade Bourgeois intensivt bl.a. med sina egna personliga upplevelser, det förflutna, frågor om livet, samhället och deras svårigheter och utmaningar.

Verket I Am Afraid består av ett stort textilstycke med en invävd dikt på engelska. Dikten tar sin början i konstnärens olika rädslor för tystnaden, mörkret och tomheten. Någonting verkar saknas. Men efter hand verkar dikten ändra riktning, som att konstnären kommit till en insikt. Kanske är det ok att inte vara perfekt, ok att inte veta svaren på allt?

Många gånger handlar konst om bild och bildspråk, men i I Am Afraid är det skrivna språket det som vi främst möts av. Under en visning av utställningen tolkar vi gemensamt Louise Bourgeois text. Om eleverna läser engelska kan vi även översätta den till svenska. Vad handlar dikten om?
I Verkstan fortsätter vi att arbeta med olika typer av övningar på temat språk som konst. Eleverna får skriva egna dikter och överföra dem till textil. Vi provar också att “översätta” dikterna till bildspråk genom att skapa visuellt utifrån våra texter, och kanske även utifrån Louise Bourgeois dikt som vi inspirerats av.

Mer om utställningen