Group 2

Louise Bourgeois, Blue is the Color of Your Eyes, 2008 © The Easton Foundation Bildupphovsrätt 2019

Blue is the Color of Your Eyes

Om materialitet och abstraktion ur Moderna Museets samling

2.2 2019 – 26.1 2020

Malmö

I centrum för Moderna Museet Malmös nya samlingsutställning står en grupp verk av Louise Bourgeois. Med utgångspunkt i både formalistiska och konceptuella aspekter presenteras dessa verk i relation till ett antal internationellt verksamma samtida konstnärer.

Verken i utställningen spänner över en längre tid, från 1940-talet fram till idag, vilket möjliggör diskussioner kring den samtida konstens utveckling. Fokus ligger på skulpturala och måleriska uttryck, där undersökningar av materialitet och abstraktion är centrala. Presentationen lyfter bland annat fram både ett psykologiserande och ett kroppsligt förhållningssätt till skapandeprocessen där en personlig utgångspunkt inte sällan har en stark närvaro. Titeln Blue is the Color of Your Eyes är hämtad från ett verk av Louise Bourgeois som visas i utställningen.

Konstnärer (i urval): Torsten Andersson, Louise Bourgeois, Johanna Gustafsson Fürst, Sofia Hultén, Axel Lieber, Eva Löfdahl, Mette Prawitz, R.H. Quaytman, Amy Sillman och Stanley Whitney.

Curatorer: Iris Müller-Westermann och Andreas Nilsson.