Vi öppnar snart nytt café. För tillfället kan vi därför endast erbjuda enklare fika.

Målning av Louise Bourgeois

Louise Bourgeois, Blå är färgen på dina ögon, 2008 © The Easton Foundation/VAGA at ARS, NY/ Bildupphovsrätt 2019

Blue Is the Color of Your Eyes

Om materialitet och abstraktion ur Moderna Museets samling

2.2 2019 – 1.3 2020

Malmö

I centrum för Moderna Museet Malmös nya samlingsutställning står en grupp verk av Louise Bourgeois. Med utgångspunkt i både formalistiska och konceptuella aspekter presenteras dessa verk i relation till ett antal internationellt verksamma samtida konstnärer.

I samlingsutställningen Blue Is the Color of Your Eyes står Louise Bourgeois och hennes konstnärskap som värd för undersökningar av materialitet och abstraktion. Utställningen presenterar en grupp internationellt verksamma konstnärer som på olika vis diskuterar och utmanar skulpturala och måleriska uttryck. Titeln Blue Is the Color of Your Eyes är hämtad från ett av Louise Bourgeois verk.

Verken i utställningen spänner över en längre tid, från 1940-talet fram till idag. Presentationen av nyckelverk ur Moderna Museets samling lyfter bland annat fram både ett själsligt och ett kroppsligt förhållningssätt till skapandeprocessen samt samhälleliga frågeställningar.

Louise Bourgeois var en banbrytare inte minst för den feministiska konsten och under hela sitt verksamma liv experimenterade hon med olika material och tekniker. I utställningen presenteras både skulptur, verk på papper och textila verk. En personlig konfrontation med det förflutna kombineras ofta i hennes arbete med övergripande allmängiltiga ämnen.

I utställningen presenteras också storskaligt abstrakt måleri av Stanley Whitney, Amy Sillman och Torsten Andersson. På olika vis diskuterar de måleriets status och utmaningar, samtidigt som personliga frågeställningar och premisser ofta tillåts ta plats på ett underliggande plan.

Eva Löfdahl, Nina Canell, Sofia Hultén och Johanna Gustafsson Fürst uttrycker sig skulpturalt i skärningspunkten mellan det abstrakta och föreställande. Inte sällan integrerar deras arbeten redan existerande föremål och emellanåt även immateriella beståndsdelar. Frågor som lyfts i deras konst spänner från det existentiella till det samhällskritiska.

Hos Mette Prawitz, Axel Lieber, R.H. Quaytman och Bella Rune tydliggörs ett intresse för, bland annat, textila och taktila material. Gränserna löses upp mellan klädesplagg och skulptur, måleri och fotografi, det exklusiva och det syntetiska.

Konstnärer: Torsten Andersson, Louise Bourgeois, Nina Canell, Johanna Gustafsson Fürst, Sofia Hultén, Axel Lieber, Eva Löfdahl, Mette Prawitz, R.H. Quaytman, Bella Rune, Amy Sillman och Stanley Whitney.

Curatorer: Iris Müller-Westermann och Andreas Nilsson

Bilder

Målning av Torsten Andersson.
Torsten Andersson, Pinnaskulptur - Personlighet som språk, 2005 © Torsten Andersson Bildupphovsrätt 2019
Skulptur av Louise Bourgeois
Louise Bourgeois, Janus Fleuri, 1968 © The Easton Foundation Bildupphovsrätt 2019
Skulptur av Louise Bourgeois.
Louise Bourgeois, Quilting, 1999 © The Easton Foundation Bildupphovsrätt 2019
Målning av Louise Bourgeois
Louise Bourgeois, Blå är färgen på dina ögon, 2008 © The Easton Foundation/VAGA at ARS, NY/ Bildupphovsrätt 2019

Mer om utställningen