Kollage av Merike Estna.

Merike Estna, Ghost of the future, filled with memories of past, 2019 © Image courtesy Merike Estna studio. Graphic design Martina Gofman, photography Marta Vaarik

Merike Estna

Spöke från framtiden, med minnen från förr

26.10 2019 – 26.1 2020

Malmö

I Merike Estnas installationer förenas måleri, skulptur och performance och ofta blir betraktaren också en självklar del av verket. För första gången i Skandinavien presenteras nu Merike Estnas säregna konstnärskap i en separatutställning där ett abstrakt bildspråk möter till synes enkla motiv hämtade från folksägner och mytologi.  

Estländska Merike Estna har under lång tid diskuterat och prövat måleriet som idé och handling. Med ett expressivt uttryck förenas ett abstrakt bildspråk som tycks hämtat från en digital tidsålder med motiv från mytologiska berättelser och folksägner. I hennes arbete sammanstrålar en inbjudande gästfrihet och en lågmäld humor som bland annat diskuterar de ibland traditionstyngda strukturer som har förknippats med just måleri.

Det måleriska uttrycket tillåts expandera utanför spännramarna och dukarna, och tar över både utställningsrum och den mänskliga kroppen. Verken fungerar emellanåt som rekvisita eller objekt och antar skepnaden av både bänkar, bord, golv och bärbara klädesplagg. Genom sociala och performativa inslag bjuds betraktaren in till ett ömsesidigt, ibland subtilt, deltagande.

Merike Estna för också in referenser till traditionella konsthantverkstekniker, såsom keramik, i sina installationer. Och genom motivval, arbetsprocess och material leds betraktarens uppfattning och tolkning i flera riktningar som omfattar både filosofiska, politiska och personliga dimensioner. Inte sällan med hjälp av öppna poetiska titlar.

Hos Merike Estna blir måleriet en levande och flytande substans med oanade möjligheter där det andliga möter det materiella. Hennes arbete tycks handla lika mycket om det specifika mediet i sig självt, som om den attityd och frihet som genomsyrar både processen och de sociala strukturer som kommer därur.

Merike Estna (f. 1980) bor och arbetar i Tallinn där hon är biträdande professor på Estonian Academy of Arts. Utställningen på Moderna Museet Malmö är konstnärens första separatutställning i Skandinavien och den kombinerar verk från de senaste åren med nyproducerade verk skapade specifikt för detta sammanhang.

Curator: Andreas Nilsson

Bilder

Målning av Merike Estna.
Merike Estna, Bath for the vulture, filled with memories, my last, 2019 © Courtesy the artist. Foto: Stanislav Stepaško

Mer om utställningen