Group 2

Merike Estna, Bath for the vulture, filled with memories, my last, 2019 © Courtesy the artist. Foto: Stanislav Stepaško

Merike Estna

Spöke från framtiden, med minnen från förr

26.10 2019 – 26.1 2020

Malmö

Att träda in i Merike Estnas installationer innebär ofta en totalupplevelse där måleri, skulptur och performance förenas och bjuder in betraktaren till deltagande. För första gången i Skandinavien presenteras nu Merike Estnas säregna och spännande konstnärskap i en separatutställning där ett abstrakt bildspråk möter till synes enkla motiv hämtade från folksägner och mytologi.

Estländska Merike Estna har under lång tid diskuterat och prövat måleriet som idé och handling. Med ett expressivt uttryck förenas ett abstrakt bildspråk som tycks hämtat från en digital tidsålder med motiv från mytologiska berättelser och folksägner. I hennes arbete sammanstrålar en inbjudande gästfrihet och en lågmäld humor som bland annat diskuterar de ibland traditionstyngda strukturer som har förknippats med just måleri.

Genom sociala och performativa inslag transformeras Merike Estnas installationer till användarvänliga scenografier som regisserar betraktaren. Det måleriska uttrycket tillåts expandera utanför spännramarna och dukarna, och tar över både utställningsrum och den mänskliga kroppen. Verken fungerar emellanåt som rekvisita eller objekt och antar skepnaden av både bänkar, bord, golv och bärbara klädesplagg.

Merike Estna för också in referenser till traditionella konsthantverkstekniker, såsom keramik, i sina installationer. Och genom motivval, arbetsprocess och material leds betraktarens uppfattning och tolkning i flera riktningar som omfattar både historiska, politiska och personliga dimensioner. Inte sällan med hjälp av öppna poetiska titlar.

Hos Merike Estna blir måleriet en levande och flytande substans med oanade möjligheter där det andliga möter det fysiska. Det handlar kanske mindre om mediet i sig självt, och mer om en attityd och frihet som tillåts genomsyra hela processen och det som kommer därur.

Merike Estna (f. 1980) bor och arbetar i Tallinn där hon är biträdande professor på Estonian Academy of Arts. Utställningen på Moderna Museet Malmö är konstnärens första separatutställning i Skandinavien och den kombinerar verk från de senaste åren med nyproducerade verk skapade specifikt för detta sammanhang.

Curator: Andreas Nilsson

Bilder

Merike Estna, Bath for the vulture, filled with memories, my last, 2019 © Courtesy the artist. Foto: Stanislav Stepaško

Händelser

  • Guidad visning
  • Tips

Lunchvisning av Merike Estna med curator Andreas Nilsson

På svenska

  • Guidad visning
  • Tips

Lunchvisning av Merike Estna med curator Andreas Nilsson

På svenska