Ulf Rollof, Änglafällan, 1984 © Ulf Rollof. Foto: Lars Gustafsson

Skolprogram Ulf Rollof: Akut

Introduktion till utställningen

Ordet ”akut” kan syfta till någonting som omedelbart behöver uppmärksammas eller åtgärdas. Vi associerar ofta ordet med någonting negativt – som en obehaglig överraskande händelse, ett kritiskt tillstånd som vi genast behöver reagera på och försöka rätta till.

Men ordet behöver inte vara någonting negativt. Curatorn för Ulf Rollofs utställning ”Akut” använder uttrycket för att beskriva ett tillstånd som får oss att vara här och nu, precis just i denna stund. Den omedelbara upplevelsen av Ulf Rollofs konst blir något att prioritera att värdesätta och uppleva till fullo. Närvaron i den egna upplevelsen blir det som är akut.

Hur upplever vi konst? Hur känner vi närvaro? Vi använder våra sinnesintryck och fokuserar på upplevelsen. Varje människas upplevelse är unik eftersom alla ser, luktar och hör olika saker på olika sätt. En färg, ett speciellt ljud, en känsla av värme eller kyla mot huden eller lukten av gummi – alla fångas vi av någonting som tillsammans hjälper oss att skapa vår egna, känslomässiga upplevelse.

För Ulf Rollof är det viktigt att hans konstverk kommunicerar med magen. Att känna efter med magen kan kallas för att använda magkänslan. När vi litar på magkänslan hjälper den oss att uppleva det som inte är rationellt, utan emotionellt för oss.

Konst kan få oss att känna olika känslor. Glädje, avskildhet, sorg eller kanske nyfikenhet. Varje persons känslor räknas. Inga intryck kan vara fel eftersom de är subjektiva. Dina intryck kan ingen annan bestämma över.

Ulf Rollof har alltid arbetat med sin konst med stor närvaro. Han utgår från egna upplevelser, känslor och de inre och yttre omständigheter som skapat intryck. Rollof är skulptör och utställningen visar verk från 40 år av hans liv, men han har alltid utvecklat och experimenterat med konstverkens uttryck. Såväl uttryck som val av material skiljer sig därför ofta åt. I ”Akut” visas konstverk av metall, elektronik, gummi, papper, latex, tyg och vax. Här finns experimentellt måleri, spegelglas, rörliga maskiner, text, film och fotografi.

Ulf Rollofs konst kan upplevas med flera av våra sinnen. Ljud, dofter, känslan av rummets storlek och temperatur är lika viktiga som det vi upplever med synen och magen.

För skolgrupper

För grupper från förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildning. Alla upplägg åldersanpassas!

Visning av utställningen

Våra skolvisningar ger stort utrymme för alla elevers individuella upplevelser, känslor och intryck av konstverken vi tillsammans tar del av. Under konstpedagogens ledning fokuserar vi på här och nu, vår magkänsla och egna tolkningar. Nyfikenhet, närvaro och upptäckarlust präglar visningen. Vi använder alla tillgängliga sinnen för att känna av Rollofs konst på våra egna vis. Konstpedagogen leder gemensamma samtal om de tolkningar, intryck och känslor som framkommer. Upplever vi samma saker, eller olika? Vad fångar vår nyfikenhet?

Verkstad efter visningen

Om ni väljer att boka en visning med efterföljande verkstadsaktivitet kan ni välja mellan några färdiga upplägg eller kontakta oss för att diskutera ett eget önskemål.

Måla ljud, måla känslor

Hur kan man skapa visuella bilder av ljud, dofter och känslor? Vi vistas inne i utställningen med att bara lyssna, lukta och känna efter med magen. Kanske väljer vi att blunda. Med magkänslan, utan att försöka tänka för mycket och rationellt, skissar vi på papper det vi hör, känner och luktar i rummet. Vi fortsätter i Verkstan med att måla våra skisser av det som uppstått i våra individuella möten med konstverken och det vår magkänsla berättat för oss om dem.

Tankefällan

Ett av utställningens största konstverk heter ”Änglafällan”. Det är ett slags landningsbana med blinkande lampor, kanske för att änglar ska hitta till den och landa där. Vi pratar tillsammans om det filosofiska med att vilja locka till sig änglar eller andra väsen, och varför en landningsbana möjligtvis kallas för en ”fälla”. I Verkstan arbetar vi med våra egna idéer om vad vi drömmer om att locka till oss, och varför. Hur fångar man en tanke eller en dröm? Finns det andra mytologiska väsen i olika kulturer? Vilka tolkningar av ”Änglafällan” finns i gruppen?  Vi utvecklar våra idéer i Verkstan och skapar tillsammans med inspiration av konstverket.

Läs mer om utställningen och se vår film: Ulf Rollof: Akut

Mer om utställningen