Två liknande objekt mot svart bakgrund

Zvi Goldstein, Cultural Attraction 2, 1990 © Zvi Goldstein

Zvi Goldstein

Vindar från Jeriko

15.5 2021 – 29.8 2021

Malmö

Sommarens stora utställning i Turbinhallen presenterar Zvi Goldstein, som under lång tid har arbetat med att förlägga fokus för den samtida konsten till områden som historiskt förknippats med västvärldens periferier.

Med ”Vindar från Jeriko” visas Zvi Goldsteins unika konstnärskap för första gången i Sverige.

Zvi Goldstein föddes i Rumänien 1947. Familjen emigrerade till Israel 1958 och Goldstein studerade konst i Jerusalem. Han fortsatte sina konststudier i Milano där han tog sin examen 1972. Under åren som följde var han aktiv i stadens konstliv. Det var konceptkonstens tid. Goldstein kunde dock inte se en vidareutveckling därifrån. 1978 lämnade han Europa och bosatte sig i Jerusalem. Samma år utvecklade han sin Metodologi.

Från Jerusalem gjorde han, som en del av sin konstnärliga praktik, långa resor i Afrika, Asien och Mellanöstern där han mötte samhällen och kulturer till synes oberörda eller inte dominerade av en västlig syn på livet. Goldsteins konst är förankrad i både västerländska sammanhang och premoderna traditioner som han lärt känna på sina resor. Verken är resultat av rekonstruerade minnen.

Genom sitt personliga sätt att utforska en större värld, placerar Goldstein samtidskonsten i ett vidare perspektiv och öppnar upp för en mer inkluderande och global syn på oss själva och på världen som omger oss. Verken erbjuder en ny estetik i den fortfarande dominerande västerländska samtidskonsten och förespråkar inkludering och korsbefruktning.

Utställningens titel refererar till de varma vindarna från Sahara som lett Goldstein på hans resor. Jeriko, en av världens äldsta städer, ligger i Palestina öster om Jerusalem. Platsen kunde ses från Goldsteins ateljéfönster och representerade en, för honom, okänd värld. ”Vindar från Jeriko” inkluderar verk från de senaste tre decennierna. Det omfattande ”From My Archive” premiärvisas här i denna nya version och kopplar samman konstnärens både utförda och ännu inte genomförda verk.

Curator: Iris Müller-Westermann.

Utställningen visas i Turbinhallen

Karta över Moderna Museet Malmö, Turbinhallen markerad
Karta över Moderna Museet Malmö

Bilder

Detalj av verk av Zvi Goldstein
Zvi Goldstein, Detalj av Reconstructed Memories (Lariam B), 2001–2005 Foto: Ron Amir
Detalj av verk av Zvi Goldstein
Zvi Goldstein, Detalj av Reconstructed Memories Lariam B, 2001–2005 Foto: Ron Amir
Detalj av verk av Zvi Goldstein
Zvi Goldstein, Detalj av Reconstructed Memories (Lariam B), 2001–2005 Foto: Ron Amir
Detalj av verk av Zvi Goldstein
Zvi Goldstein, Detalj av Contingency and Solidarity, 1992 Foto: Folke Döhne

Mer om utställningen