Francis Patrick Brady, Kollage © Courtesy the artist

Feast of the Red Herring

18.3 2017 – 26.3 2017

Malmö

Feast of the Red Herring är en iscensättning av en hemlig middag där 14 inbjudna personer uppmanas att diskutera ämnen kring temana demokrati, sekretess och transparens. Middagen ställs sedan ut som en scenografi och avslutas en vecka senare med symposium, workshops och rollspel. Bakom konceptet står konstnären och pedagogen Francis Patrick Brady.

Själva scenografin för middagen och alla dess beståndsdelar har skapats av inbjudna konstnärer. Efter att den hemliga middag ägt rum öppnas scenografin upp för allmänheten, nu med rester efter måltiden. Fredag den 24 mars hålls ett offentligt symposium då konstnären och middagsgästerna diskuterar de ämnen som kommit upp under middagen. Samma helg genomförs två workshops, då frivilliga deltagare genom rollspel och så kallade LARP-tekniker iscensätter middagen.

Projektet Feast of the Red Herring är en del av Francis Patrick Bradys examensarbete i utbildningen Critical and pedagogical studies på Malmö Konsthögskola.

För med information om projektet och konstnären se text på engelska.

Obs! Symposium och workshops hålls på engelska.