foto av svart man

Jimmy Robert, 2021 Foto: Roman Goebel. Courtesy of the artist; Stigter van Doesburg, Amsterdam och Tanya Leighton, Berlin och Los Angeles

Konstnärssamtal – Jimmy Robert

2.6 2023

Malmö

Med utgångspunkt i Jimmy Roberts aktuella utställning ”Asymmetrisk grammatik”, samtalar curator Andreas Nilsson med Robert om hans konstnärskap.

Jimmy Roberts verk utforskar det politiska i betraktandet, ifrågasätter etablerade föreställningar och öppnar upp för en läsning i flera riktningar. Återkommande är hur meningsskapande sker i relationen mellan plats, kropp och konstverk, där alla delar tycks lika aktiva. Arbetet ställer också frågor kring bevarandet av en rörelse och hur detta kan presenteras i ett utställningssammanhang.