Foto med stickande män

Abdulaziz Asim, 1941 (stillbild från video), 2021 Courtesy: KOnstnären

Walk & Talk – Oläkt

2.3 2024

Malmö

Varmt välkommen till en Walk &Talk-visning i utställningen Oläkt. På utställningens första dag kan du följa med curatorerna och flera av de medverkande konstnärerna på en specialvisning.

Utställningens båda curatorer Joa Ljungberg och Abir Boukhari tar oss med på en vandring genom utställningen. Tillsammans med konstnärerna Muhammad Ali, Héla Ammar, Selim Ben Cheikh, Shady Elnoshokaty, Safaa Erruas, Khaled Hafez och Adrian Paci visas och diskuteras det kring verken.