Vi öppnar snart nytt café. För tillfället kan vi därför endast erbjuda enklare fika.

Utställning på skola med pappersverk

Foto: Ana María Bermeo Ujueta/Moderna Museet

Skapande skola

Skapande skola är en nationell satsning som har som mål att ge elever tillgång till kulturens alla uttrycksformer så att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Moderna Museet Malmö samarbetar gärna i Skapande skola-projekt. Aktiviteterna planeras tillsammans mellan lärare och personal från museets förmedlingsavdelning. Aktiviteterna utgår alltid från museets aktuella utställningar och anpassas efter lärarens önskemål.

Outreach

Moderna Museet Malmö erbjuder också uppsökande verksamhet, även kallad ”outreach”. Detta innebär att museet besöker er skola och gör workshoppar på plats. Det kan variera från en endagsworkshop till att vi jobbar under en längre period med något speciellt verk eller en utställning som visas på skolan.

Outreach kan också ingå i ett projekt inom Skapande skola. Upplägget kan bestå av t.ex. besök på er skola som följs av ett besök på museet eller tvärtom. Detta är ett uppskattat upplägg som vi prövat vid flera tillfällen tidigare och som har varit berikande för alla inblandade – lärare, elever och museets konstpedagoger

Kontakt

För mer information och frågor, kontakta förmedlingsintendent Susanne Lindblad via mail.

Kulturrådet – skapande skola.

Personer vandrar i skog
Natur Hjärta Konst, 2021 Foto: Ellen Arvidsson/Moderna Museet

Publicerad 15 januari 2019 · Uppdaterad 1 september 2022