Utställning på skola med pappersverk

Foto: Ana María Bermeo Ujueta/Moderna Museet

Skapande skola

Skapande skola är en nationell satsning som har som mål att ge elever tillgång till kulturens alla uttrycksformer så att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Moderna Museet Malmö samarbetar gärna i Skapande skola-projekt. Aktiviteterna planeras tillsammans mellan lärare och personal från museets förmedlingsavdelning. Aktiviteterna utgår alltid från museets aktuella utställningar och anpassas efter lärarens önskemål.

Outreach

Moderna Museet Malmö erbjuder också uppsökande verksamhet, även kallad ”outreach”. Detta innebär att museet besöker er skola och gör workshoppar på plats. Det kan variera från en endagsworkshop till att vi jobbar under en längre period med något speciellt verk eller en utställning som visas på skolan.

Outreach kan också ingå i ett projekt inom Skapande skola. Upplägget kan bestå av t.ex. besök på er skola som följs av ett besök på museet eller tvärtom. Detta är ett uppskattat upplägg som vi prövat vid flera tillfällen tidigare och som har varit berikande för alla inblandade – lärare, elever och museets konstpedagoger

Kontakt

Hör gärna av dig med dina frågor eller idéer till: Lina Örtman, Intendent för förmedling, l.ortman@modernamuseet.se

Kulturrådet – skapande skola.

Aktuellt – hösten 2022


NATUR HJÄRTA KONST

Följ med på en sinnlig upptäcktsfärd i Söderåsens Nationalpark! I projektet Natur Hjärta Konst samarbetar Moderna Museet Malmö med Naturum Söderåsen med syftet att få barn och unga att upptäcka och möta naturen genom konsten och den konstnärliga processen. Och vice versa, att upptäcka och lära sig mer om konsten genom naturen!

Vi bjuder in skolklasser i årskurserna 4 till 6 att gå en lustfylld och annorlunda vandring i Söderåsen Nationalpark. Längs med vandringen gör vi flera stopp för att skapa, upptäcka och prata om våra upplevelser. Vandringen hålls under ledning av naturpedagoger från Naturum Söderåsen och konstpedagoger från Moderna Museet Malmö som också står för det konstnärliga innehållet längs med vandringen och den efterföljande workshoppen. Under såväl promenad som i workshopparna tar vi inspiration från konstnärer ur Moderna Museets samling. Barnens egna upplevelser, tankar och reflektioner står i fokus i såväl de konstnärliga workshopparna som under vandringen. Projektet vill verka för och uppmuntra till reflektion, möjligheter till att se oväntade samband och konstnärlig fördjupning hos barn i mellanstadieåldern.

VÄLJ MELLAN TVÅ OLIKA PAKET:

  1. Heldag på Söderåsen med paus för förmiddagsrast och medhavd lunch. Dagen börjar vid ca 9.30 och avslutas omkring 14.00. Under förmiddagen går vi en ca 2,5 timmar lång vandring i Söderåsens nationalpark och gör under vägen stopp för workshops, informationsutbyte och rast. Efter medhavd lunch avslutar vi dagen med en längre, fördjupande konstnärlig workshop på ca en timma. Kostnad: 3850 kr
  1. Heldag på Söderåsen i enlighet med paket nummer ett, samt ett besök på Moderna Museet Malmö. På museet tittar vi på vår aktuella utställning som visar konstverk ur samlingen. Under visningen knyter vi an till tematiken natur och konst samt arbetar vidare på det temat i Verkstan där vi arbetar konstnärligt i en workshop. Sammanlagt tar visning och workshop på Moderna Museet Malmö två timmar. Kostnad: 4950 kr

OBS! I båda paketen ingår en kortare digital introduktion (ca 30 minuter) någon dag innan träffen på Söderåsen äger rum. Under den digitala träffen introducerar vi Moderna Museet Malmö, projektet samt pratar om vad konst är och kan vara.

UPPLÄGG OCH PRAKTISK INFORMATION:

När: Natur Hjärta Konst äger rum under ht 2022. Du kan boka in din klass för en heldag tisdagar, onsdagar eller torsdagar löpande under september och oktober

För vem: Projektet vänder sig till årskurs 4, 5 och 6

Antal: Helklass på upp till max 25 elever + pedagoger

Tidsåtgång: Heldag på Söderåsen, inklusive rast och lunch, tar ca 4,5 h. Visning och workshop på Moderna Museet Malmö ca 2 h

Övrigt: Allt konstnärligt material ingår. Tänk på att bära kläder efter väder! Varken transport eller kost ingår.

Frågor? Kontakta Maria Westmar, konstpedagog på Moderna Museet Malmö! Ring eller maila på m.westmar@modernamuseet.se eller 040-6857945.

Boka genom att maila m.westmar@modernamuseet.se. Uppge vem du är, vilken skola du kommer från samt kontaktuppgifter. Ange önskemål på paket, dag och datum.

Som skola kan du med fördel söka Skapande Skola-bidrag från Kulturrådet!

 MER OM PROJEKTET:

 Syftet med projektet är att skapa en möjlighet för barn och unga att förvärva sig en erfarenhetsbaserad praktisk kunskap av såväl natur som konst. Moderna Museet Malmö vill verka för att öka förståelsen och kunskapen kring hur natur och människa samverkar. Idén om att arbeta direkt med och i naturen genom konsten, på plats på Naturum, är själva hjärtat i projektet. Genom en längre vandring under ledning av Naturum Söderåsens naturpedagoger, får de deltagande barnen information och kunskap om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format området kring Söderåsen och naturen i stort. Naturum Söderåsen är en av Sveriges 30 nationalparker och ligger öster om Helsingborg, mellan Röstånga och Ljungbyhed. I de plats-baserade workshopparna som hålls längs med vandringen under ledning av Moderna Museet Malmös konstpedagoger, får deltagarna möjlighet att bearbeta och reflektera kring upplevelserna genom konstnärligt skapande. Workshops som bland annat inbegriper trädkroki, ler-frottage, abstrakt måleri under lupp och ståltrådsteckning. Med det sagt är det nyfikenheten, processen, försöket, glädjen och lusten det viktigaste under vår dag tillsammans på Söderåsen. Natur Hjärta Konst vänder sig till flera ämnesområden än bildämnet. Låt exempelvis naturkunskapen, slöjden och bildämnet mötas genom konstnärligt skapande!

Personer vandrar i skog
Natur Hjärta Konst, 2021 Foto: Ellen Arvidsson/Moderna Museet

Publicerad 15 januari 2019 · Uppdaterad 25 januari 2022