Foto av kreativt material i verkstan

Verkstan, 2021 Foto: Sanna Dolck Wall

Skapande skola

Skapande skola är en nationell satsning som har som mål att ge elever tillgång till kulturens alla uttrycksformer så att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Moderna Museet Malmö samarbetar gärna i Skapande skola-projekt. Aktiviteterna planeras tillsammans mellan lärare och personal från museets förmedlingsavdelning. Aktiviteterna utgår alltid från museets aktuella utställningar och anpassas efter era önskemål.

Tema 2024: ”Samlandets collage”

Under läsåret 2024 erbjuder vi möjligheten att möta och arbeta tillsammans med konstnären Anna Nordquist Andersson och Moderna Museet Malmös konstpedagoger.

Vi inleder ert besök med en introduktion till en av våra utställningar och därefter fortsätter vi i Verkstan där Anna Nordquist Andersson berättar om sitt konstnärskap och leder en workshop med utgångpunkt i collage.  

Uttryck och budskap i collage

Genom att sammanfoga olika typer av material kan vi se dem på ett nytt sätt och upptäcka oväntade former och uttryck. Vi återanvänder bland annat fotografier från äldre tidskrifter och textil med olika struktur och känsla. Kan vi kombinera historiska bilder med nutida och skapa något nytt? Kan egenskaperna hos papper och textil byta plats? Vi jobbar på ett undersökande och problemlösande sätt, både två- och tredimensionellt. 

Workshopen avslutas med att vi tillsammans tittar på det vi har gjort och diskuterar den konstnärliga processen. Vilka uttryck och budskap har vi skapat och varför? 

För olika åldrar

För de yngre årskurserna fokuserar vi på hur bildskapande kan uttrycka olika berättelser och budskap. Hur en idé kan förverkligas och vilka metoder och redskap som fungerar bäst under processen.  

För de äldre årskurserna ligger fokus på materialets betydelsebärande egenskaper, olika typer av bilder och deras funktion. Hur kan vi tolka dem med kritisk blick? 

svartvitt foto av sittande kvinna
Anna Nordquist Andersson, 2023 Foto: Privat ©Anna Nordquist Andersson

Om konstnären

Anna Nordquist Andersson är född 1976 och utbildad vid Konsthögskolan i Malmö. I sitt konstnärskap undersöker hon collage med utgångspunkt i den fotografiska bilden. Hon har haft utställningar i Sverige och internationellt, bland annat på Marabouparken Konsthall och Malmö konstmuseum.

Outreach

Moderna Museet Malmö erbjuder också uppsökande verksamhet, även kallad ”outreach”. Detta innebär att museet besöker er skola och gör workshoppar på plats. Det kan variera från en endagsworkshop till att vi jobbar under en längre period med något speciellt verk eller en utställning som visas på skolan.

Outreach kan också ingå i ett projekt inom Skapande skola. Upplägget kan bestå av t.ex. besök på er skola som följs av ett besök på museet eller tvärtom. Detta är ett uppskattat upplägg som vi prövat vid flera tillfällen tidigare och som har varit berikande för alla inblandade – lärare, elever och museets konstpedagoger

Personer vandrar i skog
Natur Hjärta Konst, 2021 Foto: Ellen Arvidsson/Moderna Museet

Publicerad 15 januari 2019 · Uppdaterad 27 december 2023