Fasadbild Moderna Museet Malmö

Moderna Museet Malmö Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Byggnaden

1901 ritade arkitekten John Smedberg ett vackert elektricitetsverk på Gasverksgatan 22, vars lysande gasklocka länge försäkrade Malmöborna om att elektriciteten var garanterad. Lite drygt hundra år senare var byggnaden – och området – förändrat.

Efter att det framgångsrika konstmuseet Rooseum lagt ner sin verksamhet, blev Moderna Museet tillfrågade som nya hyresgäster. 2008 blev det klart att Moderna Museet Malmö skulle öppna som filial till Stockholm, i en av Sveriges vackraste utställningslokaler. Det skulle åter bli dags att fylla det gamla elektricitetsverket med konst.

Uppdraget att förvandla byggnaden till ett mer ändamålsenligt museum gick till den prisbelönta arkitektfirman Tham & Videgård Arkitekter. De valde att upprätta ett nytt annex – ett samtida tillägg till den anrika byggnaden. Samt att ge de invändiga lokalerna en helt ny rumslig ordning. Efter en omfattande byggprocess invigdes Moderna Museet Malmö den 26 december 2009.

Den nya tillbyggnaden har fått sin karaktär av en perforerad orangeröd fasad som ansluter till tegelarkitekturen på den gamla byggnaden. Vid gatuplan är fasaden på annexet helt glasad, så att dagsljuset silas in genom de perforerade ytorna. Invändigt kommer två nya trappor låta besökaren röra sig i en slinga mellan turbinhallens höga rum och de övre utställningsrummen. Turbinhallen har delats av och rymmer förutom utställningsytor även en pedagogisk verkstad. Moderna Museet Malmö uppfyller högsta krav på klimat och säkerhet, vilket möjliggör internationella inlån och utställningar av den främsta moderna och samtida konsten.

Utställningsyta: 809,5 kvm
Pedagogisk verkstad: 107 kvm

Publicerad 10 november 2015 · Uppdaterad 4 augusti 2016