Group 2
Iris Müller-Westermann, 2016

Iris Müller-Westermann, 2016 Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Vi jobbar på Moderna Museet Malmö

Ledning

Iris Müller-Westermann (i.mullerwestermann), chef Moderna Museet Malmö

Kommunikation

Sofia Alsterhag (s.alsterhag), kommunikatör

Utställningar & samling

Joa Ljungberg (j.ljungberg), intendent
Andreas Nilsson (a.nilsson), intendent

Förmedling

Cathrine Olsson, intendent förmedling (vik)

Museiteknik

Stefan Winroth (s.winroth), tekniker
Pär Axell, (p.axell), tekniker

Administration & event

Eva Fältström (e.faltstrom), gruppchef, arrangemangsansvarig

Museivärdar

Anna Rowland (a.rowland), arbetsledare värdar
Daeun Jeong (d.jeong), museivärd
Besheir Nwofal (b.nwofal), museivärd
Fredrik Stahlénius (f.stahlenius), museivärd
Isabelle Vikström (i.vikstrom), museivärd

Butiken

Maria Karlsson (m.karlsson), butiksansvarig/museivärd, assistent

Moderna Museets Vänner

Tuva Rahmberg, (t.rahmberg), verksamhetsledare

E-postadresserna till Moderna Museets medarbetare finns inte utskrivna på webbplatsen. Detta för att minska risken för ovälkommen e-post. I stället anges formen för e-postadressen, lägg till @modernamuseet.se efter namnet inom parentes.

Publicerad 15 november 2015 · Uppdaterad 2 oktober 2019