Group 2
Iris Müller-Westermann, 2016

Iris Müller-Westermann, 2016 Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Vi jobbar på Moderna Museet Malmö

Ledning

Iris Müller-Westermann (i.mullerwestermann), chef Moderna Museet Malmö
Liselotte Bohlin  (l.bohlin), sekreterare

Kommunikation

Sofia Alsterhag (s.alsterhag), kommunikationsansvarig

Utställningar & samling

Joa Ljungberg (j.ljungberg), intendent utställningar
Andreas Nilsson (a.nilsson), intendent

Förmedling

Susanne Lindblad, intendent förmedling
Cathrine Olsson, intendent förmedling (vik)
Maria Westmar, konstpedagog (vik)

Museiteknik

Stefan Winroth (s.winroth), tekniker
Sy Willmer (s.willmer), tekniker (vik)

Administration & event

Eva Fältström (e.faltstrom), administrativ gruppchef, arrangemangsansvarig

Museivärdar

Anna Rowland (a.rowland), arbetsledare värdar
Daeun Jeong (d.jeong), museivärd
Besheir Nwofal (b.nwofal), museivärd
Fredrik Stahlénius (f.stahlenius), museivärd
Susanne Svantesson (s.svantesson), museivärd (vik)

Butiken

Maria Karlsson (m.karlsson), butiksansvarig/museivärd

Moderna Museets Vänner

Tuva Rahmberg, (t.rahmberg), verksamhetsledare

E-postadresserna till Moderna Museets medarbetare finns inte utskrivna på webbplatsen. Detta för att minska risken för ovälkommen e-post. I stället anges formen för e-postadressen, lägg till @modernamuseet.se efter namnet inom parentes.

Publicerad 15 november 2015 · Uppdaterad 14 januari 2020