Foto: Åke E:son Lindman

Vi jobbar på Moderna Museet Malmö

Ledning

Elisabeth Millqvist (e.millqvist), museichef
Liselotte Bohlin (l.bohlin), sekreterare

Kommunikation

Alexandra Giertz (a.giertz), kommunikationsansvarig
Cathrine Olsson (c.olsson), assisterande kommunikatör

Utställningar & samling

Joa Ljungberg (j.ljungberg), intendent utställningar
Andreas Nilsson (a.nilsson), intendent utställningar

Förmedling

Susanne Lindblad (s.lindblad), intendent förmedling
Lina Örtman (l.ortman), digital förmedling

Museiteknik

Pär Axell (p.axell), tekniker

Administration & event

Eva Fältström (e.faltstrom), administrativ gruppchef, arrangemangsansvarig

Museivärdar

Astrid Maya (a.maya), arbetsledare värdar
Madeleine Aleman (m.aleman), museivärd
Richard Krantz (r.krantz), museivärd
Bahareh Mirhadinezhadfard (b.mirhadi), museivärd
Besheir Nwofal (b.nwofal), museivärd

Butiken

Maria Karlsson (m.karlsson), butiksansvarig/museivärd

Moderna Museets Vänner

Tuva Rahmberg, (t.rahmberg), verksamhetsledare

E-postadresserna till Moderna Museets medarbetare finns inte utskrivna på webbplatsen. Detta för att minska risken för ovälkommen e-post. I stället anges formen för e-postadressen, lägg till @modernamuseet.se efter namnet inom parentes.

Publicerad 15 november 2015 · Uppdaterad 19 september 2022