Foto: Åke E:son Lindman

Vi jobbar på Moderna Museet Malmö

Ledning

Elisabeth Millqvist (e.millqvist), museichef
Liselotte Bohlin (l.bohlin), sekreterare

Kommunikation

Alexandra Giertz (a.giertz), kommunikationsansvarig
Cathrine Olsson (c.olsson), assisterande kommunikatör

Utställningar & samling

Joa Ljungberg (j.ljungberg), intendent utställningar
Andreas Nilsson (a.nilsson), intendent utställningar

Förmedling & konstpedagogik

Susanne Lindblad (s.lindblad), intendent förmedling
Sofia Djerf (s.djerf), konstpedagog

Museiteknik

Mattias Almlund (m.almlund), tekniker
Pär Axell (p.axell), tekniker

Administration & event

Eva Fältström (e.faltstrom), administrativ gruppchef, arrangemangsansvarig

Museivärdar

Astrid Maya (a.maya), arbetsledare värdar
Salka Hellbacka (s.hellbacka), museivärd
Richard Krantz (r.krantz), museivärd
Bahareh Mirhadinezhadfard (b.mirhadi), museivärd
Ina Nian (i.nian), museivärd
Besheir Nwofal (b.nwofal), museivärd
Karl Daniel Törnkvist (k.tornkvist), museivärd
Stacey de Voe (s.devoe), museivärd

Butiken

Maria Karlsson (m.karlsson), butiksansvarig/museivärd

Klubb Moderna (fd Moderna Museets vänner)

Tuva Rahmberg, (t.rahmberg), verksamhetsledare

E-postadresserna till Moderna Museets medarbetare finns inte utskrivna på webbplatsen. Detta för att minska risken för ovälkommen e-post. I stället anges formen för e-postadressen, lägg till @modernamuseet.se efter namnet inom parentes.

Publicerad 15 november 2015 · Uppdaterad 2 februari 2024