Foto: Åke E:son Lindman

Vi jobbar på Moderna Museet Malmö

Ledning

Gitte Ørskou, chef Moderna Museet Malmö (tillf.)
Liselotte Bohlin  (l.bohlin), sekreterare

Kommunikation

Alexandra Giertz (a.giertz), kommunikationsansvarig
Cathrine Olsson (c.olsson), kommunikationsassistent

Utställningar & samling

Joa Ljungberg (j.ljungberg), intendent utställningar
Andreas Nilsson (a.nilsson), intendent

Förmedling

Susanne Lindblad (s.lindblad), intendent förmedling (tjl)
Lina Örtman (l.ortman), intendent förmedling (vik)
Gisela Fleischer (g.fleischer), konstpedagog (tjl)
Linda Sestrajcic (l.sestrajcic), konstpedagog (vik)
Maria Westmar (m.westmar), konstpedagog (vik)

Museiteknik

Pär Axell (p.axell), tekniker
Stefan Winroth (s.winroth), tekniker

Administration & event

Eva Fältström (e.faltstrom), administrativ gruppchef, arrangemangsansvarig

Museivärdar

Anna Fernsten Nilén (a.fernstennilen), arbetsledare värdar
Anna Rowland (a.rowland), arbetsledare värdar (tjl)
Besheir Nwofal (b.nwofal), museivärd
Bahareh Mirhadinezhadfard (b.mirhadi), museivärd
Madeleine Aleman (m.aleman), museivärd
Richard Krantz (r.krantz@modernamuseet.se) (vik)

Butiken

Maria Karlsson (m.karlsson), butiksansvarig/museivärd

Moderna Museets Vänner

Tuva Rahmberg, (t.rahmberg), verksamhetsledare

E-postadresserna till Moderna Museets medarbetare finns inte utskrivna på webbplatsen. Detta för att minska risken för ovälkommen e-post. I stället anges formen för e-postadressen, lägg till @modernamuseet.se efter namnet inom parentes.

Publicerad 15 november 2015 · Uppdaterad 3 maj 2022