Group 2
Iris Müller-Westermann, 2016

Iris Müller-Westermann, 2016 Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Vi jobbar på Moderna Museet Malmö

Ledning

Iris Müller-Westermann (i.mullerwestermann), chef Moderna Museet Malmö

Kommunikation

Sofia Alsterhag (s.alsterhag), kommunikationsansvarig

Utställningar & samling

Joa Ljungberg (j.ljungberg), intendent utställningar
Andreas Nilsson (a.nilsson), intendent

Förmedling

Cathrine Olsson, intendent förmedling (vik)

Museiteknik

Stefan Winroth (s.winroth), tekniker
Sy Willmer (s.willmer), tekniker
Pär Axell, (p.axell), tekniker

Administration & event

Eva Fältström (e.faltstrom), administrativ gruppchef, arrangemangsansvarig

Museivärdar

Anna Rowland (a.rowland), arbetsledare värdar
Daeun Jeong (d.jeong), museivärd
Besheir Nwofal (b.nwofal), museivärd
Fredrik Stahlénius (f.stahlenius), museivärd

Butiken

Maria Karlsson (m.karlsson), butiksansvarig/museivärd, assistent

Moderna Museets Vänner

Tuva Rahmberg, (t.rahmberg), verksamhetsledare

E-postadresserna till Moderna Museets medarbetare finns inte utskrivna på webbplatsen. Detta för att minska risken för ovälkommen e-post. I stället anges formen för e-postadressen, lägg till @modernamuseet.se efter namnet inom parentes.

Publicerad 15 november 2015 · Uppdaterad 2 december 2019