Foto av utställningsrum med flera konstverk

Installationsvy, Betingad rörelse., 2022 Foto: Helene Toresdotter/Moderna Museet

Inspirationsmaterial för lärare

Lärarhandledning

Lärarhandledningen är ett inspirationsmaterial som är utformad som stöd inför ett besök med skolklass på Moderna Museet. Den kan också användas för att arbeta vidare med utställningen efter museibesöket.

Lärarhandledningen riktar sig i första hand till lärare i åk 7–9 och gymnasiet och ska ge en grundläggande förståelse för utställningen samt ge förslag på övningar och diskussionsfrågor. De är utformade med grundskolans och gymnasieskolans läroplaner och kursplaner i åtanke.

Mer om utställningen