Målning med kvinna och man

Cecilia Edefalk, En annan rörelse, 1990-99 Foto: Prallan Allsten

Betingad rörelse

Verk från Moderna Museets samling

26.2 2022 – 29.1 2023

Malmö

Moderna Museet Malmös samlingsutställning 2022 diskuterar teman som tid, rörelse och materialitet i relation till ett bevarande konserveringsarbete. Utställningen, som är ett samarbete mellan museets intendent Andreas Nilsson och konstnärsduon Gideonsson/Londré, lyfter fram flera sällan visade verk från 1800-talets mitt fram till idag och presenterar dem i nya dialoger.

I ”Betingad rörelse” prövas idén om en museisamling i ett läge mellan vila och exponering där föremål och kroppar laddade med innehåll återuppväcks med varierande mellanrum. Verken i utställningen bär olika stadier av mänsklig aktivitet och subtila gester som öppnar upp många möjliga spår kring omvandlingar där det icke ändliga tycks framträda i horisonten. Lika ofta hämtas materialet och tankegodset från det högst personliga som det mer allmängiltiga. I en samling av flertalet konstnärliga uttryck och koncept möts det surrealistiska och det logiska, det naturvetenskapliga och det fantastiska.

Utöver att agera medcuratorer bidrar konstnärsduon Gideonsson/Londré även med ett nyproducerat verk som tar avstamp i konservatorns roll. Gideonsson/Londré spårar, omvandlar och lyfter fram ett ofta osynligt bevarande arbete som sker bakom kulisserna på ett museum. Ett arbete som blir till en ritual och introducerar en temporalitet där det döda sammanförs med det levande. Verket har både statiska och performativa beståndsdelar och aktiverar utställningen över tid.

Curatorer: Andreas Nilsson och Gideonsson/Londré

Utställningen visas i Vänstra galleriet

Karta över Moderna Museet Malmö
Karta över Moderna Museet Malmö

Bilder

Bild i grönt och svart
Wolfgang Tillmans, Frisimmare 180, 2011 Foto: Prallan Allsten/Moderna Museet Bildupphovsrätt 2022
Foto av skulptur som liknar ödla
Katja Novitskova, Approximering (Pinocchioödla), 2014 Foto: Prallan Allsten/Moderna Museet
Foto av installation med möbler
Mark Manders, Rum, byggt för att erbjuda ihållande frånvaro, 2001–02 Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet
Målning med två fötter som skor
René Magritte, Den röda modellen, 1935 Foto: Maria Winsö/Moderna Museet Bildupphovsrätt 2022

Mer om utställningen