Foto av skulptur som hänger på vägg

Rebecca Horn, Ostronpiano, ca 1995 Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Program

Ta del av ett rikt utbud

Utställningen ”Betingad rörelse”presenterar ett program bestående av flera framträdanden. Konstnärsduon Gideonsson/Londré framför under utställningsperioden tre olika performance, museologen och konservatorn Caroline Owman ger en föreläsning med deltagande innehåll. Dessutom bjuds vi på en dansföreställning; ”Barnformen” med koreografi av Malin Elgán.

19 maj – KONSTEN, KONSERVATORN, KROPPEN OCH KLIMATET

Foto av kvinnas ansikte
Porträtt av Caroline Owman, 2022 Foto: ©Caroline Owman

En konservator undersöker, vårdar och bevarar föremål, till exempel konst på museer. Att vara konservator är att, som få andra, ha access till och fysiskt hantera unika föremål. I sitt arbete måste konservatorn vara medveten om materialen som föremålen är gjorda av, deras konstruktion och tillstånd just nu. Men en konservator måste även ha en medvetenhet om sig själv i förhållande till tingen och vara väldigt medveten om den omgivande miljön.  

Att fysiskt hantera föremål är en tyst kunskap som ”sitter i kroppen”, något som tar år att lära sig och kräver många timmars praktisk erfarenhet. De museets ting som Caroline Owman hanterat genom åren finns etablerade och samlade som muskelminnen i henne, förkroppsligade i rörelser, förnimmelser och fysiska upplevelser, mer eller mindre angenäma.  

Caroline Owman kommer att berätta om konservatorns relationella arbete och om hur konsten, kroppen och klimatet är sammanflätade. I detta kommer hon även att engagera dig som besökare.

26 och 27 februari – Ansamlingar del I

Foto av mansrygg med hand som håller en teckning
Gideonsson/Londré, Ansamlingar, performance, 2022 Foto: Gideonsson/Londré

I ett nära samarbete med Moderna Museets konservatorer har konstnärsduon Gideonsson/Londré följt det förberedande arbetet med de verk som presenteras i utställningen. Bland annat har de intresserat sig för hur ett konstverk härbärgeras i kroppen genom den konserverande metoden, vilket öppnar upp för andra former av lagring och överföringar, där bevaringen blir något ständigt pågående. Förutom teckningar, som är sammansättningar av information från konservatorernas fysiska förnimmelser, består verket av en performance i tre olika delar där Gideonsson/Londré gradvis berör konservatorernas praktik som en kollektiv kropp.

Genom performanceverket Ansamlingar undersöker Gideonsson/Londré hur deras kroppar kan agera som behållare för en framtida förvaring av verken som ingår i utställningen Betingad rörelse.

21 och 22 maj – Ansamlingar del II

Foto av en böjd nacke och ett finger som nuddar den
Gideonsson/Londré, Ansamlingar del II, Performance, 2022 Foto: Helene Toresdotter

I denna performance kommer konstnärsduon med hjälp av olika metoder för memorering, inkorporera det bevarande arbetet som utförts av museets konservatorer. Ansamlingar del II är en fortsättning och utveckling av den första delen och ytterligare en fördjupning i hur ett material kan inkorporeras som en fysisk artefakt. 

28 och 29 januari – Ansamlingar del III

teckning med tre gestalter
Gideonsson/Londré, Ansamlingar III, 2022 Foto: ©Konstnärerna

I den tredje och avslutande performancen fortsätter ansamlandet av de resterande verken som visas i utställningen ”Betingad rörelse”. Gideonsson/Londré har i ett nära samarbete med museets konservatorer följt hur deras kroppar påverkats under den förberedande hanteringen av konsten. Hur dessa upplevelser härbärgeras i kroppen som en konserverande metod och öppnar upp för andra former av lagring och överföringar, där bevarandet blir något ständigt pågående. En undersökning av hur en kropp kan agera som behållare för en framtida förvaring av en samling.

20, 21 och 22 januari – Barnformen

foto av fyra barn i olika positioner
Malin Elgán, Barnformen, 2021 Foto: Ulf Lundin

Fyra dansare i 11-årsåldern gör en koreografi från 2007, ”Formen sa: gör” av Malin Elgán. Resultatet blir föreställningen ”Barnformen”, där rörelser har skiftat plats från de vuxna dansarna i det föregående verket till barnen i det nya.

Precis som sina vuxna föregångare växlar barnen mellan former och gester hämtade ur naturdokumentärer, spelfilmer och folkdans. ”Barnformen” är på så vis en förlängning av tidigare idéer om omfördelning av rörelser, rörelsefrihet, skifte av kontexter och friläggande av rörelsers betydelser. Samtidigt kan situationen liknas vid när barn provar vuxnas skor; obrydda om vad som passar eller inte placerar de sig själva i relation till världen. 

Med stöd från Kulturrådet. Tack till Danscentrum Syd och Dansstationen

Mer om utställningen