Kvinna agerar med trädocka

Julia Bondesson, Vagga mina ben. Stillbild från video, 2021 Foto: Alexander Wireen

Julia Bondesson

Vagga mina ben

23.10 2021 – 17.4 2022

Malmö

Utställningen presenterar flera nyproducerade verk och olika aspekter av Julia Bondessons konstnärskap: skulptur i trä, video och måleri. Utställningen aktiveras regelbundet genom performances.

Julia Bondessons verk föreställer ofta kroppar och kroppsdelar, laddade med både skönhet och vemod. Verken kombinerar det estetiska med det psykologiska. Skulpturerna – varsamt tillhuggna och frammejslade, ibland med spår av brännmärken – påvisar en utsatthet och en sårbarhet. Stilla intar de gallerirummen som till synes vilande aktörer.

Bondesson intresserar sig för det symbiotiska förhållandet mellan kropp och själ. Hon är bland annat inspirerad av kinesisk filosofi och kroppsligt lärande där ett aktivt samarbete mellan sinne och fysisk kropp står i fokus för utveckling. Genom sina performativa verk belyser konstnären en animistisk inställning där skillnaden mellan objekt och subjekt luckras upp. Bondesson hänvisar till den performativa aktiviteten och sitt samspel med skulpturerna som ”en dans”, där en intim och emotionell relation uppstår mellan verken och konstnären. Skulpturerna blir till ambivalenta karaktärer – samtidigt föremål och levande varelser – farkoster mellan det statiska och det aktiva tillståndet. Och måhända påminner skulpturernas beständighet också betraktaren om den egna förgängligheten.

Julia Bondesson (född 1983) bor och arbetar i norra Skåne. Hon tog sin examen vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2011, och har även studerat handskdockteater i Taiwan och konst i Japan och Thailand. Bland hennes senaste separatutställningar kan nämnas Sunburst (Belenius, Stockholm, 2021), Ghost Dance (Eskilstuna konstmuseum, Eskilstuna, 2019), All Natural Movements (Krognoshuset Aura, Lund, 2018), Ny förbindelse (Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen, Stockholm, 2018) och Vertical Phantom (Vandalorum, Värnamo, 2017). 2015 tilldelades konstnären Beckers konstnärsstipendium. Julia Bondesson finns representerad i Moderna Museets samling.

Utställningen aktiveras genom performances som äger rum kl 14 den 2 och 3 april 2022. 

Curator: Andreas Nilsson

Utställningen visas i Högra och Nya gallerierna

Karta över Moderna Museet Malmö
Karta över Moderna Museet Malmö

Bilder

Kvinna agerar med trädocka
Julia Bondesson, Vagga mina ben. Stillbild från video, 2021 Foto: Alexander Wireen
Kvinna agerar med trädocka på strand
Julia Bondesson, Vagga mina ben. Stillbild från video., 2021 Foto: Alexander Wireen
Målning i grönt
Julia Bondesson, Fjäril, 2017 Foto: Helene Toresdotter
Foto av träskulptur som sitter
Julia Bondesson, Mother, 2021 Foto: Helene Toresdotter

Mer om utställningen