Vladimir Tatlin, Modell till monument till III:e internationalen, 1919–1920, rekonstruktion 1968/1976 © Vladimir Tatlin. Foto: Moderna Museet/Albin Dahlström

Ryskt avantgarde

Visioner om en framtid

14.9 2013 – 12.1 2014

Malmö

För tredje året i rad presenteras en omfattande djupdykning i Moderna Museets samling som tar nästan hela museibyggnaden i besittning. Denna gång riktas blicken mot öst och det banbrytande ryska avantgardet från 1900-talets första hälft. Nyckelverk av Malevich, Kandinsky, Popova, Rodtjenko, Tatlin m fl presenteras tillsammans med bl a rysk affischkonst – de flesta visas nu för första gången i Öresundsregionen.

Under tiden mellan 1905 och 1930-talet präglades Ryssland och senare Sovjetunionen av omvälvande politiska förändringar och en rasande samhällsutveckling, något som också återspeglade sig inom konstens område. Det ryska avantgardet var ingen homogen grupp av konstnärer men de ville alla ge uttryck åt sin samtid. De inspirerades av de senaste trenderna i samtidskonsten i väst, som kubismen och den italienska futurismen, men också av folkkonst och ikonmåleri i öst.

I Ryskt avantgarde – visioner om en framtid belyser 150 verk flera av de viktiga strömningar som växte fram i Ryssland vid den tiden, så som konstruktivism och suprematism. Utställningen visar hur den nya radikala konsten användes som ett ideologiskt verktyg för att skapa en ny värld, men presenterar även de konstnärer som tog avstånd från en konst i samhällets tjänst.

I utställningen finns självklara höjdpunkter som Vladimir Tatlins modell till monument för den Tredje internationalen – ”Tatlins torn” – och Kazimir Malevitjs Svart och vit. Suprematistisk konstruktion – som båda visas i Öresundsregionen för första gången. Mångsidige Aleksandr Rodtjenko har en framträdande roll i utställningen, framförallt hans gärning som centralgestalt i den fotografiska revolutionen. Nyckelverk av bland annat Ljubov Popova, Aleksandra Ekster och Wassily Kandinsky, men även den svenska abstrakta pionjären Hilma af Klint, lyfts fram.

Utöver detta visas många propagandaaffischer, samt avantgardefilmer som den världen över kritikerrosade Sergej Eisensteins Pansarkryssaren Potemkin och Dziga Vertovs Mannen med filmkameran och unika sovjetiska tidskrifter som aldrig tidigare visats.

Curator: Iris Müller-Westermann

Bilder

Kazimir Malevitj
Svart och vit. Suprematistisk komposition, 1915
© Kazimir Malevitj. Foto: Moderna Museet/Prallan Allsten
László Moholy-Nagy
Komposition, cirka 1925
© László Moholy-Nagy/BUS 2013 Foto: Moderna Museet/Åsa Lundén
Nina Kogan
Titel saknas (Akvarell), 1921-1923
© Nina Kogan Foto: Moderna Museet/Prallan Allsten
Lioubov Serguéïevna Popova
Konstruktioner med rumslig kraft, 1921
© Ljubov Popova. Foto: Moderna Museet/Prallan Allsten