Group 2

Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Familjeverkstad

Experimentera och skapa tillsammans

27.1 2019 – 26.1 2020

Malmö

I vår populära verkstad skapar barn och vuxna tillsammans. Med utgångspunkt i någon av de aktuella utställningarna experimenterar vi med olika material i Verkstan. Välkommen på familjeverkstad – sista söndagen i varje månad!

Tema 29 september: vart leder din portal?

Denna söndag arbetar vi vidare med och färdigställer den gemensamma portal som påbörjades under Gallerinatten.

En portal öppnar upp och leder oss till någonting annat. Portalen kan vara öppningen till ett hus, vägen in till en grotta eller en annan värld. I böcker, filmer och i dataspel kan portalen leda dig till en plats där allt kan hända. På internet leder portalerna oss vidare till annan och ny information. Portalen kan både synas som t ex en dörröppning, och vara osynlig i form av en passage någonstans på nätet eller i sagans värld.

Vi hämtar inspiration från utställningen Sensing Nature from Within, där du kan upptäcka flera nya möjligheter att tänka på vår värld och allt och alla som bebor den: djur, maskiner, växter, människor och ting. Om du blundar kanske du kan få fram en inre bild av en alldeles egen portal. Vart leder din portal – och vilka möjligheter skapar den?

Händelser

  • Familjeverkstad
  • Tips

Familjeverkstad

På svenska