Group 2

Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Familjeverkstad

Experimentera och skapa tillsammans

28.1 – 30.12 2018

Malmö

I vår populära verkstad skapar barn och vuxna tillsammans. Med utgångspunkt i någon av de aktuella utställningarna experimenterar vi med olika material i Verkstan. Välkommen på familjeverkstad – sista söndagen i varje månad!

Söndag 26 augusti
Sommartema Färg: Icke-färger

Vi fortsätter vårt sommartema ”Färg” med en familjeverkstad om ”icke-färger”. Vad är icke-färg? Hur ska vi kunna måla utan att använda färg? Inspireras av Kobro & Strzemińskis konst, lös kluriga uppdrag och arbeta med oss i Verkstan. Där ”experimenterar vi fram egna konstverk i gråskalan.

Söndag 30 september
Designsöndag

Välkommen på designsöndag i museets Verkstad där vi inspireras av utställningen med Kobro och Strzemiński. De var ett mångsidigt konstnärspar som bl.a. arbetade med visioner för arkitektur och design. Vi inspireras av deras verk och pratar om vad design är, vad du skulle vilja forma, skissa, bygga och uppfinna. I Verkstan kan du designa en egen möbel, byggnad, leksak eller någon annan idé!

Händelser

  • Familj
  • Tips

Familjeverkstad

På engelska, På svenska

  • Familj

Familjeverkstad

På engelska, På svenska

  • Familj

Familjeverkstad

På engelska, På svenska