Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Förköpsbiljett krävs av alla besökare. Läs mer om vad som gäller inför ditt besök

Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Familjeverkstad

Experimentera och skapa tillsammans

Malmö

I vår populära verkstad skapar barn och vuxna tillsammans. Med utgångspunkt i någon av de aktuella utställningarna experimenterar vi med olika material. Välkommen på familjeverkstad – sista söndagen i varje månad!