Group 2

Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Familjeverkstad

Experimentera och skapa tillsammans

28.1 – 30.12 2018

Malmö

I vår populära verkstad skapar barn och vuxna tillsammans. Med utgångspunkt i någon av de aktuella utställningarna experimenterar vi med olika material i Verkstan. Välkommen på familjeverkstad – sista söndagen i varje månad!

Händelser

  • Familj

Familjeverkstad

På engelska, På svenska