Group 2

Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Familjeverkstad

Experimentera och skapa tillsammans

27.1 2019 – 26.1 2020

Malmö

I vår populära verkstad skapar barn och vuxna tillsammans. Med utgångspunkt i någon av de aktuella utställningarna experimenterar vi med olika material i Verkstan. Välkommen på familjeverkstad – sista söndagen i varje månad!

Tema 28 juli: Abstrakt!

I konstens värld är abstrakt motsatsen till föreställande. Att skapa abstrakt kan vara en övning för fantasin och ett lekfullt sätt att måla utan att avbilda något vi kan känna igen från verkligheten. Denna söndag upptäcker vi stora, abstrakta målningar i utställningen Blue Is the Color of Your Eyes. Vad ser vi? Hur arbetade konstnärerna? Och hur känns det att måla abstrakt? Vi provar genom att skapa egna abstrakta målningar på papper och dukar i Verkstan.

Tema 25 augusti: Fabler och andra berättelser

Konstnärerna Majlis Agbeck och Johan Röing använder olika material; textil respektive trä. Ofta finns ett eller flera djur med i deras konstverk. I Verkstan denna söndag får du testa textila material för att skapa din berättelse. Kanske spelar ett djur huvudrollen i det du vill berätta? Hur känns det att rita med tråd? Tillsammans hjälps vi åt och utforskar materialen.

Händelser

  • Familj
  • Tips

Familjeverkstad

På engelska, På svenska

  • Familj
  • Tips

Familjeverkstad

På svenska