Vi öppnar snart nytt café. För tillfället kan vi därför endast erbjuda enklare fika.

teckning med tre gestalter

Gideonsson/Londré, Ansamlingar III, 2022 Foto: ©Konstnärerna

Gideonsson/Londré – Ansamlingar, del III

Performance i utställningen

28.1 – 29.1 2023

Malmö

I den tredje delen av performanceverket Ansamlingar fortsätter Gideonsson/Londré sin undersökning av hur deras kroppar kan agera som behållare för en framtida förvaring av verken som ingår i utställningen Betingad rörelse.

Gideonsson/Londré har i ett nära samarbete med museets konservatorer följt hur deras kroppar påverkats under den förberedande hanteringen av konsten. Hur dessa upplevelser härbärgeras i kroppen som en konserverande metod och öppnar upp för andra former av lagring och överföringar, där bevarandet blir något ständigt pågående. En undersökning av hur en kropp kan agera som behållare för en framtida förvaring av en samling.