Group 2

Ursula Biemann & Paulo Tavares, Forest Law, 2014 © Courtesy the artists

Sensing Nature from Within: Kan naturen ha rättigheter?

Seminarie, panelsamtal och after work

16.1 2020

Malmö

Projektet Sensing Nature from Within består dels av en internationell konstutställning, dels av ett gediget program med föreläsningar, samtal och performance. I det andra seminariet kopplat till utställningen diskuteras den natursyn som präglat vårt moderna samhälle, och som i dag framstår som alltmer ohållbar. Intresset för holistiska världsåskådningar växer och på flera platser i världen har rättsliga instanser för första gången erkänt naturen som juridiskt subjekt.

Seminariet inleds med fyra föreläsningar följt av ett modererat samtal mellan seminariedeltagare och publik. Diskussionerna kan med fördel fortsätta i vårt café som håller öppet för after work.

Ursula Biemann: Konstnär, vars verk Forest Law förflyttar oss till Sarayuku i Amazonas där urbefolkningen lyckats pressa tillbaka exploateringsförsök genom att vinna gehör för sin holistiska natursyn.

Anders Ögren: Docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Belyser bl a uppkomsten av begreppen ekonomi och ekologi. David Harnesk. Lektor vid Hållbarhetsforum vid Lunds universitet. Undersöker hur sociala rörelser lyckats uppnå miljöbevarande effekter genom att förändra äganderättsliga förhållanden.

David Harnesk: Universitetslektor vid LUCSUS- Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling. Undersöker hur sociala rörelser lyckats uppnå miljöbevarande effekter genom att förändra äganderättsliga förhållanden.

Mona Persson: Politiker och ledamot i Sametinget som arbetat för att Sametinget ska anta Deklarationen om Moder Jords rättigheter.

Moderator: Pella Larsdotter Thiel. Ekolog som arbetar med omställning. Medgrundare av Omställningsnätverket, Lodyn samt End Ecocide Sverige.

Händelser

  • Symposium
  • Tips

Kan naturen ha rättigheter?

På engelska, På svenska