Stillbild från video med händer och växter på bord.

Ursula Biemann & Paulo Tavares, Forest Law, 2014 © Courtesy the artists

Sensing Nature from Within: Kan naturen ha rättigheter?

Seminarie, panelsamtal och after work

16.1 2020

Malmö

Projektet Sensing Nature from Within består dels av en internationell konstutställning, dels av ett gediget program med föreläsningar, samtal och performance. I det andra seminariet inom ramen för utställningsprojektet ställer vi oss frågan om ett led i att skapa ett mer hållbart samhälle kan vara att erkänna berg, floder, djur och växer som juridiska subjekt, med åtföljande rättigheter.

Seminariet inleds med en presentation där Ursula Biemann berättar om olika urfolks syn på naturen med utgångspunkt konstverket ”Forest Law” som visas i utställningen. Verket, som är ett samarbete med arkitekten Paulo Tavares, utspelar sig i Amazonas och lyfter fram historiska rättsprocesser där urfolken lyckts pressa tillbaka storskalig exploatering genom att vinna gehör för sin holistiska natursyn.

Därefter berättar Anders Ögren, docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet, om uppkomsten av begreppen ekologi och ekonomi samt hur nationalekonomisk teori i grunden förhåller sig till naturen.

David Harnesk, universitetslektor vid LUCSUS (Lunds Universitets Centrum för Studier av Uthållig Samhällsutveckling), belyser vidare frågan om vem som egentligen äger naturen och hur sociala rörelser lyckats uppnå miljöbevarande effekter genom att förändra äganderättsliga förhållanden.

Slutligen kommer ekologen Pella Larsdotter Thiel att presentera exempel på hur urfolkens kosmologi samverkat med det västerländska samhället och dess institutioner. Bland annat genom arbetet med Deklarationen om Moder Jords rättigheter.

Seminariet inleds med föreläsningar och följs av ett samtal mellan seminariedeltagare och publik. Moderator är Pella Larsdotter Thiel som också har varit med och grundat End Ecocide Sweden – ett medborgarinitiativ som verkar för att storskalig miljöförstöring, ekocid, ska klassas som internationell brottslighet.

Observera att Ursula Biemann medverkar via länk och att hennes presentation hålls på engelska. Övriga presentationer och samtal sker på svenska.

Efter seminariet blir det after work i vårt café fram till kl 20, där diskussionerna kan fortsätta. Bröd och Vänner erbjuder 20% rabatt på mat.

Curator: Joa Ljungberg