Group 2

Hanna Ljungh, Curiosity Cabinets: You, me, rock, mountain: commodities of the quantified universe, 2017–2019. Sculptures. Foto: Aage A. Mikalsen © Hanna Ljungh

Sensing Nature from Within: Om samhörigheten mellan människa och berg

Seminarie, panelsamtal och after work

21.11 – 21.11 2019

Malmö

Projektet Sensing Nature from Within består dels av en internationell konstutställning, dels av ett gediget program med föreläsningar, samtal och performance. Välkommen till det första seminariet kopplat till utställningen där Jonna Bornemark, docent i filosofi, och Hanna Ljungh, konstnär, deltar. Seminariet kommer fokusera på det faktum att stora delar av mänskligheten är bärare av en idétradition som skiljer naturen från kulturen, människan från djuret och själen från kroppen. Men så plötsligt tycks vi närma oss ett paradigmskifte.

Seminariet inleds med två föreläsningar följt av ett modererat samtal mellan seminariedeltagare och publik. Diskussionerna kan med fördel fortsätta i vårt café som håller öppet för after work.

Hanna Ljungh: Konstnär som utforskar relationen mellan den mänskliga kroppen och materian vi kallar för sten, mark, jord, land och berg.

Jonna Bornemark: Docent i filosofi och lektor på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns Högskola. Författare till boken Det omätbaras renässans: en uppgörelse med pedanternas världsherravälde.

Moderator: Pella Larsdotter Thiel. Ekolog som arbetar med omställning i bred bemärkelse. Medgrundare av Omställningsnätverket, Lodyn samt End Ecocide Sverige.

Händelser

  • Symposium
  • Tips

Om samhörigheten mellan människa och berg

På svenska