Foto av kvinna

Annika Elisabeth von Hausswolff, Oh Mother, What Have You Done #032, 2020 Foto: Moderna Museet Bildupphovsrätt 2022

Annika Elisabeth von Hausswolff

Alternativ sekretess

9.4 2022 – 11.9 2022

Malmö

Under mer än tre decennier har hon utmanat, fascinerat och förbryllat. Möt en av Sveriges främsta konstnärer, Annika Elisabeth von Hausswolff, i ”Alternativ sekretess” som nu visas på Moderna Museet Malmö efter att ha presenterats på Moderna Museet i Stockholm under hösten 2021. För utställningen i Malmö har konstnären skapat några helt nya verk.

”Alternativ sekretess” presenterar ett sjuttiotal arbeten från hela konstnärens karriär – från debuten och tiden på Konstfack i början av 1990-talet, via konstbiennalen i Venedig 1999 och fram till serierna i emalj och plexiglas som von Hausswolff arbetat med under de senaste åren.

Annika Elisabeth von Hausswolff (född 1967) tillhör en generation av svenska fotokonstnärer som debuterade i början av 1990-talet och som teoretiskt och bildmässigt påverkades av den postmodernistiska konsten. Idag förknippas von Hausswolffs konstnärskap ofta med hennes tidiga verk inspirerade av brottsplatsfotografier med orörliga kroppar i olika situationer. Stämning och komposition signalerar till betraktaren att något tragiskt har ägt rum.

Bildserien  ”Oh Mother, What Have You Done” (2019–2020) visar kvinnor i handklovar och bygger på dokumentära fotografier som von Hausswolff samlat under lång tid. Bilderna har framställts genom att de scannade och rastrerade fotografierna förts över på plexiglas med UV-bläck, och därefter har deras baksidor bemålats med oljefärg. Vad har de fängslade kvinnorna – alla fotograferade i olika oklara sammanhang – egentligen gjort? Verken förbryllar och får tankarna att skena.

Under Annika Elisabeth von Hausswolff över trettio år långa karriär har hennes konst uppmärksammats och analyserats i en lång rad publikationer. Genom sina många projekt har hon skapat nya verk och utvecklat sina idéer.

Serien ”The Hole is a Noun” (2020) som konstnären lagt till för utställningen i Malmö innehåller bilder av hål. Motiven användes även i verket ”Utdrag ur alternativ sekretess” (2021), skapat för foajén på museet i Stockholm. När von Hausswolff efter 2008 började samla bilder mer regelbundet från nätet blev ”hål” ett tema. Associationerna är många. Ett hål kan vara ett sår, en brunn eller en grav. Konstnären har också inspirerats av punklåten ”Har vi inte grävt för många hål”? (1985) av Stry Terrarie. Punken var en startpunkt för von Hausswolff och hon sjöng på 1980-talet i bandet Cortex.

Utställningen stöds av Mannheimer Swartling.

Om konstnären

Utställningen ”Alternativ sekretess” presenterar ett sjuttiotal arbeten av konstnären Annika Elisabeth von Hausswolff. Här kan du läsa om hennes karriär, från genombrottet under tidigt 90-tal till idag.

Läs mer: Om Annika Elisabeth von Hausswolff

En hund som ligger på en strand bredvid en kropp i sanden
Annika Elisabeth von Hausswolff, Hey Buster! What Do You Know About Desire, 1995 © Annika Elisabeth von Hausswolff. Reprofoto: Prallan Allsten/Moderna Museet

Om fotografi i en värld av bilder

Läs curator Anna Tellgrens text om Annika Elisabeth von Hausswolff ”Om fotografi i en värld av bilder”

Bilder

Annika Elisabeth von Hausswolff, Untitled (Shirt #35), 2002/2021 © Annika Elisabeth von Hausswolff
Annika Elisabeth von Hausswolff, Försök att hålla ordning på tid och rum, 1997/2001 © Annika Elisabeth von Hausswolff. Reprofoto: Albin Dahlström/Moderna Museet
Fotografi av Annika Elisabeth von Hausswolff.
Annika Elisabeth von Hausswolff, Esoteric Forensic, 2007 © Annika Elisabeth von Hausswolff. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet
Fotografi av Annika Elisabeth von Hausswolff.
Annika Elisabeth von Hausswolff. Annika Elisabeth von Hausswolff, Allting hänger ihop ha, ha, ha, 1999 © Annika Elisabeth von Hausswolff

Mer om utställningen