Katarzyna Kobro och Władysław Strzemiński i Wisla, 1933 © Archives of Muzeum Sztuki in Łódź

Kobro & Strzemiński

Ny konst i turbulenta tider

10.3 2018 – 2.9 2018

Malmö

Moderna Museet Malmö sätter nu fokus på Katarzyna Kobro och Władysław Strzemiński, två av de viktigaste frontfigurerna i det polska avantgardet från 1920- till 1940-talet. Deras konstnärskap kan beskrivas som en av de bäst bevarade hemligheterna i modernismens historia utanför Polen. Utställningen Kobro & Strzemiński: Ny konst i turbulenta tider är den första omfattande presentationen av konstnärerna i Sverige.

Katarzyna Kobro (1898–1951) och Władysław Strzemiński (1893–1952) levde och arbetade i en turbulent tid. De föddes i Ryssland och ingick i radikala kretsar inom det ryska avantgardet tillsammans med bl.a. Vladimir Tatlin, Aleksandr Rodtjenko och Kazimir Malevitj. Oktoberrevolutionen i Ryssland samt första och andra världskriget påverkade såväl det politiska klimatet som konstens utveckling. Kobro och Strzemiński flydde till Polen i början på 1920-talet i takt med att konstklimatet blev alltmer repressivt i Ryssland. Där blev de snabbt centralgestalter på den polska konstscenen. Men trots att de var väldigt aktiva och hade täta kontakter med förgrundsgestalter inom de avantgardistiska strömningarna i Europa har de utelämnats när den officiella konsthistorien har skrivits.

Kobro och Strzemiński var aktiva inom en rad olika discipliner: utöver skulptur och måleri, bland annat arkitektur, scenografi och grafisk design.

Med Kobro & Strzemiński: Ny konst i turbulenta tider vill Moderna Museet Malmö vidga bilden av och förståelsen för bredden inom modernismen. Den omfattande utställningen presenterar ett 60-tal av Kobro & Strzemińskis verk och dessutom ytterligare några av Sophie Taeuber-Arp, Theo van Doesburg, Henryk Stażewski och Jean Hélion som ingick i a.r.gruppens samling av avantgardekonst. Strzemiński fick idén till denna offentliga samling redan i mitten av 1920-talet, som sedan förverkligades genom a.r.gruppen 1931 och det blev upptakten till det som idag är Museum Stzuki i Łódź. Utställningen ramas in av nyckelverk från Moderna Museets ryska samling samt verk av ett flertal konstnärer som Kobro och Strzemiński hade starka kopplingar till, såsom centralfigurerna Piet Mondrian och Georges Vantongerloo i konstgruppen De Stijl.

Under utställningsperioden kommer vi att erbjuda föreläsningar och seminarier, där frågan väcks om vi borde vidga vyerna av modernismen. Till utställningen produceras en rikt illustrerad katalog.

Curatorsteam: Iris Müller-Westermann, Ory Dessau och Jaroslaw Suchan.

Bilder

Katarzyna Kobro och Władysław Strzemiński (detalj), ca 1930–1931 © Archives of Muzeum Sztuki in Łódź
Katarzyna Kobro, Suspended Construction 2, 1921-1922 © Ewa Sapka-Pawliczak & Muzeum Sztuki in Łódź
Katarzyna Kobro, Spatial composition 4, 1929 © Ewa Sapka-Pawliczak & Muzeum Sztuki in Łódź
Katarzyna Kobro och Władysław Strzemiński i Wisla, 1933 © Archives of Muzeum Sztuki in Łódź

Mer om utställningen