Vi öppnar snart nytt café. För tillfället kan vi därför endast erbjuda enklare fika.

Ola Åstrand, Gettot © Courtesy the artist Bildupphovsrätt 2017

För skolan

Kom och upplev en alternativ kulturhistorisk utställning om Malmö. För skolans samtliga årskurser samt vuxenutbildning har vi tagit fram ett skolprogram utifrån de huvudteman som utställningen Malmö brinner berör, anpassat efter elevernas ålder. Varmt välkommen att boka visning och verkstad!

Mer om utställningen