Lars Hejll, Folkfesten, 1973 © Lars Hejll

Malmö Brinner

En utställning om revolt, drömmar och passioner, 1968-1988

22.4 2017 – 10.9 2017

Malmö

Malmös moderna utveckling brukar beskrivas som den från en arbetarstad till en kunskapsstad. För första gången presenteras nu en alternativ kulturhistorisk utställning som skildrar en del av denna period, och som ger en ny bild av Malmös förvandling. Genom ett medvetet sökande i marginalerna är ambitionen att visa hur politik, konst, musik och andra kulturyttringar vävdes samman.

Malmö brinner sträcker sig från det experimentella och gradvis alltmer politiska 1960-talet fram till det 1980-tal då nya alternativa kulturer började synas, samtidigt som de goda åren i ekonomiskt avseende verkade vara över. Bakom utställningen står curatorerna Clemens Altgård och Ola Åstrand, som på ett djupt personligt sätt handplockat ett antal viktiga verk som utgör själva navet. Här möter besökaren en blandning av olika kulturella yttringar och visuella uttryck från de subkulturer som gjort avtryck i Malmö under denna period.

Malmö har visat sig vara en plats där konst, musik, poesi och kreativitet har frodats även under perioder av stagnation. Mellan 1960- och 1980-talet blev staden en källa till kreativitet och en plats för olika former av nytänkande. Utställningen försöker ringa in Malmös identitet samtidigt som den blir en manifestation av det som hittills inte rymts i den officiella historieskrivningen. Malmö brinner blir därmed även en berättelse om ett sökande efter alternativ, och hur gör-det-själv-tänkande tände en ny livsgnista i tristessen.

Curatorer: Clemens Altgård och Ola Åstrand

Bilder

Ola Åstrand, Gettot © Courtesy the artist Bildupphovsrätt 2017
Jaques Zadig, Muren, 1976 © Courtesy the artist Bildupphovsrätt 2017
Ola Åstrand, Gettot © Courtesy the artist Bildupphovsrätt 2017
Annika Wide, Tankelek, 1970 © Courtesy the artist

Mer om utställningen