Bild föreställande en skog

Per Wizén, Blue Hunt (beskuren), 2022 Foto: Per Wizén

Per Wizén

Underströmmar

30.4 2022 – 25.9 2022

Malmö

Med denna utställning presenterar Moderna Museet Malmö helt nya verk av Per Wizén (född 1966). Verken har tillkommit efter en resa in i konstnärens egen barndom, aktiverad av ett vindsfynd av sedan länge bortglömda Disneytidningar från 1970-talet.

Genom en lins av populärkulturens bilder, bjuder Wizén in oss i färgsprakande fantasier som baserar sig på Disneys versioner av Alice i Underlandet och Peter Pan. Gemensamt för de båda figurerna är att de möter världar som ligger bortom det kända, upplyst rationella – världar av möjligheter men också av mörker. Som alltid i Wizéns komplexa konstnärskap hänger nya verk intimt samman med tidigare verk och fördjupar vissa aspekter.

Utgångspunkten för de storskaliga fotografierna är collage som består av tiotusentals bitar eller fragment som konstnären sätter ihop i mycket komplexa och tidskrävande arbetsprocesser. Nya världar skapas utifrån existerande bilder. Äventyrsberättelser och ett återvändande till sin egen barndom bildar lager i dessa nya verk, men under den oskyldiga och lekfulla ytan lurar någonting kusligt.

Wizéns arbetssätt kräver strikta regler som konstnären sätter upp för sig själv, noggrannhet och mycket tålamod. Under arbetet med sina collage har Wizén både den nya bildens helhet i fokus och är samtidigt koncentrerad på detaljerna. Arbetsprocessen kan liknas vid djupa meditationer som öppnar upp för något oväntat och mörkt som tränger sig fram – något som intellektet inte kan greppa. Det är där bortom orden konstnärens och betraktarens världar möts.

Per Wizén bor och arbetar i Malmö. Han har visats vid både separat- och grupputställningar i Sverige, Finland, USA och flera andra länder. ”Underströmmar” är Per Wizéns första separatutställning på Moderna Museet. Konstnären är representerad i en rad svenska och internationella samlingar.

Curator: Iris Müller-Westermann

Utställningen visas i Högra galleriet

Karta över Moderna Museet Malmö
Karta över Moderna Museet Malmö

Bilder

Målning med träd i blått
Per Wizén, Blå jakt, 2022 Foto: ©Per Wizén
teckning med två händer, kaninhuvud, huvud
Per Wizén, Reenactor, 2017 Foto: ©Per Wizén
Teckning med två flickor
Per Wizén, Trespasser I, 2017 Foto: ©Per Wizén
Teckning med sittande flicka
Per Wizén, Trespasser II, 2017 Foto: ©Per Wizén

Mer om utställningen