Stillbild från video med fjäll och kvinnokropp.

Hilde Skancke Pedersen, Eana, 2018 © Courtesy the artist. Foto: Andreas Ausland

Om programmet

Sensing Nature from Within inkluderar ett rikt utbud av föreläsningar, samtal och performance.

Programmet är utvecklat i nära samarbete med Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet. Det erbjuder fördjupning i frågor som de utställda konstverken tar upp och kompletterar samtidigt höstens och vårens stora utställningsprojekt med ytterligare ingångar. Programinnehållet är strukturerat kring fyra centrala teman:

• Den moderna människans relation till den levande jorden.
• Mentala dörrar till andra sätt att leva och förstå världen.
• Naturen som juridiskt subjekt.
• Intelligens, känsloliv och språk i en mer-än-mänsklig värld.

Dessa teman kommer att behandlas under fyra seminarietillfällen utspridda under utställningsperioden. Konstnärliga gestaltningar av projektets frågeställningar kommer även att presenteras i form av performance och dans. Utöver detta kommer museet att erbjuda visningar, workshops och andra aktiviteter för både barn och vuxna.

Mer om utställningen