Koreografi med människor och växter.

MONSTRA - performance av Elisabete Finger & Manuela Eichner Foto: Debby Gram

Sensing Nature from Within

28.9 2019 – 8.3 2020

Malmö

Naturen som människan i stor utsträckning fjärmat sig ifrån finns inte längre kvar, i alla fall inte på samma sätt och i samma omfattning som tidigare. Den insikten bottnar nu hos allt fler, vilket inte minst bland konstnärer har resulterat i en tilltagande vilja att ompröva tidigare sanningar och söka efter nya sätt att leva och förstå världen. Med utställningsprojektet Sensing Nature from Within vill museet erbjuda en konstnärlig och filosofisk klangbotten till en existentiellt sökande samtid.

På många platser i världen skrivs idag texter, hålls föredrag och anordnas utställningar som på olika sätt utforskar människans komplexa förhållande till sin livsmiljö. Kritiska blickar riktas mot logiken i den kultur som tillåtit oåterkallelig förstörelse och artutrotning. Samtidigt växer intresset för mer holistiska världsåskådningar och för det fascinerande i tanken att i framtiden kanske kunna ingå helt andra relationer i en mer-än-mänsklig värld.

Moderna Museet Malmö vill aktivt vara med och bidra till dessa viktiga reflektioner och presenterar därför under hösten 2019 och våren 2020: Sensing Nature from Within. Projektet kommer att bestå av en internationell konstutställning, kombinerad med ett tvärvetenskapligt program av föreläsningar, samtal och performance. Den seminarieserie som är en del av programmet har utarbetats i samarbete med Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet. Det är en forskarskola och en unik och global samverkansplattform kring ämnen relaterade till samhällsutmaningar, hållbarhet och Agenda 2030.

I både utställning och program utmanas binära uppdelningar mellan kropp och själ, natur och kultur, människa och djur och rationalitet och sinnlighet. Här närmar vi oss intelligens, subjektivitet och känsloliv, både inom och bortom det mänskliga, i ett försök att återupprätta kontakten med naturen som omger oss och samtidigt utgör vårt eget inre.

Sensing Nature from Within är inspirerad av både nya och urgamla insikter om liv och materia och reflekterar ett sökande efter en ny etik.

Deltagande konstnärer: Ursula Biemann & Paulo Tavares; Cecilia Edefalk; Elisabete Finger & Manuela Eichner; Hans Hammarskiöld; Ingela Ihrman, Anne Duk Hee Jordan; Tuija Lindström, Hanna Ljungh; Hilde Skancke Pedersen; The Otolith Group; Shimabuku; Christine Ödlund.

Curator: Joa Ljungberg

Bilder

Stillbild från video med ungdomar sittande under träddunge.
The Otolith Group, O Horizon, 2018 © Courtesy of The Otolith Group and LUX, London
Stillbild från video med fjäll och kvinnokropp.
Hilde Skancke Pedersen, Eana, 2018 © Courtesy the artist. Foto: Andreas Ausland
Badkar med varelse och arm som vilar på kanten.
Ingela Ihrman, Jättemusslan, 2019, högläsningsperformance i Seved, Malmö © Courtesy the artist. Foto: Marte Edvarda Tidslevold Bildupphovsrätt 2019
Stillbild från video med händer och växter på bord.
Ursula Biemann & Paulo Tavares, Forest Law, 2014 © Courtesy the artists

Mer om utställningen