Group 2

Carl Jacob Malmberg, Ur serien Gymnastik, ca 1875

Introduktion: Skrivet i ljus – tidig fotografi

Här kan du läsa texten från foldern som finns i utställningen.

Under fotografins hela historia har mediet utvecklats, och iklätt sig många olika funktioner och roller. Fotografin befinner sig idag återigen i en övergångsperiod, inte minst i samband med den digitala bildens genomslag och spridning i sociala medier. Det finns därför flera anledningar att reflektera över fotohistoriens betydelse för den samtida fotokulturen. Utställningen Skrivet i ljus – tidig fotografi visar ett urval fotografer verksamma under andra hälften av 1800-talet. Tack vare förvärven av The Helmut Gernsheim Duplicate Collection och Helmer Bäckströms fotohistoriska samling till Moderna Museet i mitten av 1960-talet, finns några av historiens mest framträdande och beundrade fotografer representerade här.

Ett användbart begrepp i studiet av den tidiga fotografin är vernacular photography eller på franska la photographie vernaculaire. Ordet kan översättas med folklig, inhemsk, lokal och har med kulturen kring fotografierna att göra. Bilderna monterades ofta i vackra ramar och etuier, vilket gör att även infattningarna och hur fotografierna användes blir intressant att undersöka. Daguerreotypierna, den första medialt framgångsrika fotografiska tekniken, blev med sina knivskarpa avbildningar väldigt populär för porträtt. Ungefär samtidigt uppfanns en metod att använda ett negativ, den så kallade kalotypin, vilken utvecklades bland annat av kompanjonerna Robert Adamson och David Octavius Hill i och runt Edinburgh i mitten av 1840-talet. Alla fotografier från denna inledande period kan beskrivas som ”vernacular” och pekar på den nya teknikens olika användningsområden i samhället.

I det viktorianska England fanns en grupp fotografer som stod för de första försöken att skapa och formulera sig kring konstnärlig fotografi. En av medlemmarna var Julia Margaret Cameron som lämnade efter sig en enastående kollektion intima porträtt av sin familj och stora vänkrets.

I Carl Jacob Malmbergs stora kollektion finns exempel på de flesta bildtyper och fotografiska tekniker. Malmberg är också en bra representant för hur karriärgången kunde se ut för en fotograf i mediets tidiga historia från 1840 till 1890. Under etableringsfasen blev fotograf, kopist och retuschös ett vanligt kvinnoyrke. En av dessa framstående kvinnliga fotografer var Rosalie Sjöman, som tog över Malmbergs ateljé i Stockholm och drev en framgångsrik verksamhet.

Landskap och natur blev också ett omtyckt och lukrativt motiv för de första fotograferna. En av de främsta var Carleton E. Watkins som på 1860-talet dokumenterade den storslagna naturen i nationalparken Yosemite Valley. Andra fascinerande kollektioner är Nils Strindbergs dokumentation av Salomon August Andrées expedition 1897 att flyga över Nordpolen med luftballong. I utställningen visas även den danske konstnären Joachim Koesters verk Message from Andrée (2005) som lånat sitt visuella material från just Strindbergs dokumentation från expeditionen.

Mer om utställningen