Group 2

Julia Margaret Cameron , Ängeln vid graven, 1870

Skrivet i ljus

Tidig fotografi

26.5 2018 – 13.1 2019

Malmö

Utställningen Skrivet i ljus – tidig fotografi tar sin utgångspunkt i Moderna Museets samling av fotografi från 1800-talets andra hälft. Här kan du se verk av några av historiens mest framträdande och fascinerande fotografer: Julia Margaret Cameron, Nils Strindberg, Carleton E. Watkins och många fler.

Fotografi betyder ”skrivet i ljus”. Under fotografins hela historia har mediet utvecklats, förändrats och iklätt sig många olika funktioner och roller. Den digitala bildens genomslag och spridning i sociala medier innebär att fotografin återigen är inne i en övergångsperiod. Därför finns det flera anledningar till att titta tillbaka och fundera på vad det fotografiska arvet betyder för samtida fotografi.

Tack vare två betydande förvärv i mitten av 1960-talet, The Helmut Gernsheim Duplicate Collection och Helmer Bäckströms fotohistoriska samling, finns några av historiens internationellt mest kända fotografer representerade i Moderna Museets samling, bland dem porträttfotografen Julia Margaret Cameron, paret Hill & Adamson och landskapsfotografen Carleton E. Watkins.

Skrivet i ljus – tidig fotografi är en fortsättning på projektet En annan historia (2011) och en del av Framför och bakom linsen, där Moderna Museet undersöker den fotografiska bildens roll i konsten och mediets förvandlingar. Utställningen Skrivet i ljus – de första fotograferna visade på Moderna Museet i Stockholm under 2017.

Curatorer: Anna Tellgren och Andreas Nilsson.

Bilder

Carl Jacob Malmberg, Titel saknas. Ur serien Gymnastik, ca 1875
Carl Jacob Malmberg, Titel saknas. Ur serien Gymnastik, ca 1875