Tala Madani, Projector, 2011 © Courtesy of the artist and Pilar Corrias gallery, London. Private Collection

Tala Madani

Rip Image

16.2 2013 – 14.4 2013

Malmö

Tala Madani arbetar med måleri och animation och utställningen på Moderna Museet Malmö är hennes största museiutställning hittills. I Turbinhallen kommer ett stort urval av målningar, arbete på papper och ett flertal animationer att presenteras.

I sitt arbete diskuterar Tala Madani (född 1981) politiska ämnen som inkluderar maktstrukturer, maskulinitet och gruppdynamik. En kontrast, mellan humor och allvar, lek och hård verklighet är återkommande i Madanis konstnärskap när hon målar upp ritualliknande, ofta absurda situationer som pendlar mellan figuration och abstraktion. I Madanis, till formatet, små målningar bjuds betraktaren in att bevista förhållanden där maktrelationer och maskulina roller ställs på ända. Män interagerar på ett sätt som får vårt skratt att övergå i eftertänksamhet. Komplexa strukturer och lager av känslor adderas till varandra så att givna utgångar faller bort. Tala Madanis större målningar återger ofta en större grupp människor, en abstrakt grupp där den enskilda individen till viss del går förlorad.

Tala Madani är född i Iran och flyttade som 14-åring tillsammans med sin familj till USA där hon är uppvuxen. Hon tog sin MFA i måleri 2006 vid Yale University School of Art i New Haven, USA. Madani är idag baserad i Los Angeles, USA.

Tala Madani har tidigare deltagit i uppmärksammade grupputställningar som ”Speech Matters” (2011) i den danska paviljongen på Venedigbiennalen, ”Greater New York” (2010) på P.S. 1 MoMA, New York och ”The Generational: Younger than Jesus” (2009) på The New Museum i New York. 2011 hade hon en separatutställning på Stedelijk Museum Bureau i Amsterdam.

Utställningen visas i Turbinhallen.

Efter Moderna Museet Malmö går utställningen vidare till Moderna Museet i Stockholm, där den visas 25 maj – 27 oktober 2013.

Curatorer: Joa Ljungberg och Andreas Nilsson

Bilder

Tala Madani
Grand Entrance, 2012
© Courtesy of the artist and Pilar Corrias gallery, London. Private Collection
Tala Madani
Dirt, 2011
© Courtesy of the artist and Pilar Corrias gallery, London. Private Collection
Tala Madani
Everyone Wants to be Chinese, 2008
© Courtesy of the artist and Pilar Corrias gallery, London. Private Collection
Tala Madani
Grass Bite, 2006
© Courtesy of the artist and Pilar Corrias gallery, London. Private Collection