Skapande Verkstad, 2024 Foto: Moderna Museet

Berättelser i lera

Kreativ workshop med konstnär!

10.3 – 15.9 2024

Malmö

Var med och skapa ”Berättelser i lera” i en workshop som leds av konstnären Rami Khoury. Under hela utställningsperioden för ”Oläkt”ordnar vi flera workshoptillfällen. Det kommer också finnas möjlighet att arbeta på egen hand när Verkstan är öppen.

Vi börjar med att se utställningen ”Oläkt” för att sen tillsammans prata, dela intrycken och reflektera. Sen går vi in i Verkstan och jobbar med lera! Rami leder workshopen tillsammans med en av våra konstpedagoger.

Lera är ett material som Rami jobbat mycket med i sitt eget konstnärskap. Det är ett material som funkar för alla och du behöver inte ”kunna” någonting.

Det här blir en workshop som ger utrymme för eftertanke. Vi möter utställningen och konsten på ett nytt sätt. Vi uppmuntrar till att sitta ner tillsammans – pausa. Då uppstår tillfällen till samtal.

Hur gör du för att må bra och känna glädje? Kan du skapa en berättelse i lera om det? Tillsammans ger vi röst åt våra egna erfarenheter genom att skapa lerfigurer.

Lerfigurerna lämnas kvar hos oss här på museet. Det blir ett gemensamt konstverk som växer fram under utställningens gång.

svartvitt foto av en man
Ramir Khoury, 2024 Foto: Raul Fernández

Om Rami Khoury

Rami Khoury, f. 1984. Multidisciplinär konstnär och konstpedagog, baserad i Södertälje. Han innehar en Fine art examen, Damaskus universitet.

Man med två barn skapar i Verkstan
Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet
Three children creating in the workshop
Verkstan, Moderna Museet Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet.