foto av ett bokuppslag

Helena Fernandez Cavada, Breathing into Yesterday's Futures: a Pause to be Grateful, 2023 Foto: Helena Fernandez Cavada

Breathing into Yesterday’s Futures: a Pause to Be Grateful

Presentation och performance

17.5 2023

Malmö

Välkommen till en kväll där den Malmöbaserade konstnären Helena Fernández-Cavada presenterar sin nya publikation ”Breathing into Yesterday’s Futures: a Pause to Be Grateful”.

Fernández-Cavadas förlagspraxis expanderar ofta från trycksaker till presentationsform. Under denna kväll kommer sidorna att vecklas ut i rummet i form av samtal, föreläsning, performance och ett ljudverk. Innehållet iscensätts och mångdubblas tack vare bidrag från och medverkan av Asrin Haidari, intendent Moderna Museet, Filippa Freijd, konfliktförmedlare, Ulrika Selring, dansare och performanceartist och Tim Bishop ljudkonstnär och rumslig ljuddesigner. 

I “Breathing into Yesterday’s Futures: a Pause to Be Grateful” undersöks ett fragment av svenskt konstnärsliv under 1930- och 1940-talen med fokus på kollektiv som stödde spansk antifascism. Exempelvis “Konsten åt Folket” och deras senare omorganisation för fred till “Konstnärernas fredskommitté”. Publikationen presenterar en serie experimentella berättelser formade genom teckningar, personliga berättelser, brev och arkivmaterial kring konstens potential som förespråkare för solidaritet och kollektivism. Bland annat lyfts konstnären Vera Nilsson och organisationerna Konsten åt Folket, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Realisterna, Arbetarkonstnärernas Grupp och Konstnärernas Fredskommitté. 

foto av ett bokomslag
Helena Fernandez Cavada, Breathing into Yesterday's Futures: a Pause to be Grateful, 2023 Foto: Helena Fernandez Cavada