konstverk i utställnginsrum

Installationsvy, 2024 Foto: Helene Toresdotter

Curatorvisning: Oläkt

Visning på arabiska

27.4 2024

Malmö

Välkommen att ta del av utställningen ”Oläkt” genom en curatorvisning med Abir Boukhari, som curaterat utställningen tillsammans med museets intendent Joa Ljungberg. Visningen genomförs på arabiska.

Den internationella grupputställningen ”Oläkt” navigerar i kölvattnet efter upproren och revolutionerna som svepte över arabvärlden med start 2010. Händelserna förändrade tillvaron för miljontals människor och många, vars liv har påverkats, bor i dag i Sverige. Med utställningen presenterar Moderna Museet Malmö nu sjutton konstnärer som på tänkvärda och drabbande sätt arbetat med detta oavslutade kapitel i historien.

Om Abir Boukhari

Abir Boukhari är en curator från Damaskus, Syrien, baserad i Stockholm sedan 2015. Hon är direktör, curator och medgrundare av AllArtNow som anses vara det första oberoende kollektiva rummet för samtidskonst i Syrien. Grundat i Damaskus år 2005, har AllArtNow sedan kriget bröt ut år 2012 förvandlats till ett nomadiskt utrymme och arbetar från olika platser. Sedan 2019 har AllArtNow öppnat ett projektutrymme i Stockholm (AllArtNowLab).