hand som håller vikt papper

Jimmy Robert, Utan titel, 2022 Courtesy the artist, Tanya Leighton, Berlin och Los Angeles, och Stigter Van Doesburg, Amsterdam.

Vernissage: Jimmy Robert – Asymmetrisk grammatik

Var med på invigningen!

31.3 2023

Malmö

Välkommen att delta i festlig invigning av utställningen Jimmy Robert – Asymmetrisk grammatik! Konstnären närvarar, det blir välkomsttal och introduktion samt performance under kvällen.

Jimmy Robert arbetar med iscensättning av konsthistoriska diskussioner och samtida frågeställningar. Hans verk, som ofta lyfter en poetisk dimension hos vardagliga material, bryter ner uppdelningen mellan bild och objekt. Robert undersöker relationen mellan kropp och material och öppnar konsthistorien för nya tolkningar kring genus och etnicitet.

Jimmy Roberts verk utforskar det politiska i betraktandet, ifrågasätter etablerade föreställningar och öppnar upp för en läsning i flera riktningar. Återkommande är hur meningsskapande sker i relationen mellan plats, kropp och konstverk, där alla delar tycks lika aktiva. Arbetet ställer också frågor kring bevarandet av en rörelse och hur detta kan presenteras i ett utställningssammanhang.