Hand som håller ihopvikt papper

Jimmy Robert, Utan titel, 2020 Courtesy konstnären, Tanya Leighton, Berlin och Los Angeles och Stigter Van Doesburg, Amsterdam.

Jimmy Robert

Asymmetrisk grammatik

1.4 2023 – 3.9 2023

Malmö

Jimmy Robert arbetar med iscensättning av konsthistoriska diskussioner och samtida frågeställningar. Hans verk, som ofta lyfter en poetisk dimension hos vardagliga material, bryter ner uppdelningen mellan bild och objekt. Robert undersöker relationen mellan kropp och material och öppnar konsthistorien för nya tolkningar kring representation och identitet.

Jimmy Roberts verk utforskar det politiska i betraktandet, ifrågasätter etablerade föreställningar och öppnar upp för en läsning i flera riktningar. Återkommande är hur meningsskapande sker i relationen mellan plats, kropp och konstverk, där alla delar tycks lika aktiva. Arbetet ställer också frågor kring bevarandet av en rörelse och hur detta kan presenteras i ett utställningssammanhang.

Ett centralt verk i utställningen är installationen ”Descendances du nu” (2016). Det innefattar objekt, fotografi, performance, ljud och text, och utgår från Marcel Duchamps målning ”Nude Descending a Staircase” (1912). Här väver Robert in Sturtevant och Sherrie Levine, konstnärskollegor som båda också i sitt arbete har refererat till Duchamp. Installationen utgör även scenografin för den performance som är en del av verket.

I sitt konstnärskap lyfter Jimmy Robert frågor kring representation, identitet och genus – ofta med avstamp i en konst- eller museikontext. Med subtil humor, melankoli och queerness tar konstnären sig an dessa komplexa ämnen genom ett fragmenterat och öppet formspråk. Verken, där inte minst kroppen blir ett konceptuellt verktyg, tillåts fungera både som självständiga entiteter och som beståndsdelar i ett större historiskt nätverk.

Utställningen på Moderna Museet Malmö innefattar även ett urval av verk från Moderna Museets samling.

Curator: Andreas Nilsson

Utställningen visas i Högra och Nya gallerierna

Karta över Moderna Museet Malmö
Karta över Moderna Museet Malmö

Bilder

hand som håller vikt papper
Jimmy Robert, Utan titel, 2022 Courtesy the artist, Tanya Leighton, Berlin och Los Angeles, och Stigter Van Doesburg, Amsterdam.
foto på träskiva liggande på golv
Jimmy Robert, Utan titel (Plié VI), 2020 Foto: Helene Toresdotter/Moderna museet
rum med konstverk på väggar och golv
Jimmy Robert, Installationsvy, 2023 Foto: Helene Toresdotter/Moderna Museet
dansare poserar i rum med konstverk
Jimmy Robert, Performance, Descendances du nu, 2023 Foto: Helene Toresdotter/Moderna Museet

Mer om utställningen