Hand som håller ihopvikt papper

Jimmy Robert, Utan titel, 2022 Copyright Jimmy Robert

Jimmy Robert

Asymmetrisk grammatik

1.4 – 3.9 2023

Malmö

Öppnar om 56 dagar

Jimmy Robert arbetar med iscensättning av konsthistoriska diskussioner och samtida frågeställningar. Hans verk, som ofta lyfter en poetisk dimension hos vardagliga material, bryter ner uppdelningen mellan bild och objekt. Roberts undersöker relationen mellan kropp och material och öppnar konsthistorien för nya tolkningar kring genus och etnicitet.

Jimmy Roberts verk utforskar det politiska i betraktandet, ifrågasätter etablerade föreställningar och öppnar upp för en läsning i flera riktningar. Återkommande är hur meningsskapande sker i relationen mellan plats, kropp och konstverk, där alla delar tycks lika aktiva. Arbetet ställer också frågor kring bevarandet av en rörelse och hur detta kan presenteras i ett utställningssammanhang.

Ett centralt verk i utställningen är installationen ”Descendances du nu” (2016). Det innefattar objekt, fotografi, performance, ljud och text, och utgår från Marcel Duchamps målning ”Nude Descending a Staircase” (1912). Här väver Robert in Sturtevant och Sherrie Levine, konstnärskollegor som båda också i sitt arbete har refererat till Duchamp. Installationen utgör även scenografin för den performance som är en del av verket.

I sitt konstnärskap lyfter Jimmy Robert frågor kring representation, genus och etnicitet – ofta med avstamp i en konst- eller museikontext. Med subtil humor, melankoli och queerness tar konstnären sig an dessa komplexa ämnen genom ett fragmenterat och öppet formspråk. Verken, där inte minst kroppen blir ett konceptuellt verktyg, tillåts fungera både som självständiga entiteter och som beståndsdelar i ett större historiskt nätverk.

Jimmy Robert föddes 1975 i Guadeloupe. Han är utbildad vid Goldsmiths College i London och Rijksakademie i Amsterdam. För närvarande bor Jimmy Robert i Berlin där han också är professor i skulptur och performance vid Universität der Künste. Separatutställningar på senare år innefattar, bland annat, Künstlerhaus Bremen (2022), Museion, Bolzano (2021), och Nottingham Contemporary, Nottingham (2020). Storskaliga performances har presenterats på KW Institute for Contemporary Art, Berlin (2019), Performa 17 (2017) och CAC – La Synagogue De Delme (2016).

Utställningen på Moderna Museet Malmö innefattar även ett urval av verk från Moderna Museets samling.

Curator: Andreas Nilsson

Utställningen visas i Högra och Nya gallerierna

Karta över Moderna Museet Malmö
Karta över Moderna Museet Malmö

Mer om utställningen