Flicka står framför skulptur

Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Gå på upptäcktsfärd i museet med våra konstnycklar! 

Låna en ”nyckelknippa” med detaljer från konstverk som visas i utställningssalarna, och se om du kan finna de verk som detaljerna är hämtade ifrån.

En del nycklar kanske är lätta, andra är lite svårare att finna. Konstnycklarna är en aktivitet som hela familjen kan göra tillsammans för att upptäcka konsten i våra utställningar. Varje nyckel visar en detalj från ett konstverk och det kluriga är att finna de verk som detaljerna är hämtade ifrån.

Våra museivärdar hjälper gärna till med ledtrådar om det behövs!

Publicerad 9 november 2015 · Uppdaterad 7 oktober 2016