Interiör från Verkstan med konstpedagog och barn som skapar

Verkstan Foto: Sanna Dolck Wall/Moderna Museet

Konstpedagogisk vision

I Verkstan arbetar vi processinriktat. Det betyder att det är det konstnärliga arbetet och inte resultatet som är i fokus. Skapandet skall vara lustfyllt och undersökande med tanke och reflektion som viktiga inslag. På det sättet vill vi skapa en positiv, tillåtande och experimentell atmosfär som väcker upptäckarglädjen och kreativiteten hos både barn och vuxna.

Alla löser vi uppgifter på olika vis, och det är bra. Alla sätt är lika rätt och då det inte finns något som är fel kan man inte misslyckas. Viktigast är att man vågar försöka.

När vi betraktar och talar om varandras verk undviker vi värderande ord som fint, fult, snyggt och dåligt. Istället fokuserar vi på de tankar, reflektioner och idéer som lett fram till resultatet. Vi vill att den som arbetat i Verkstan ska ha fått med sig erfarenheten av att tänka medvetet kring den egna konstnärliga processen, ha fått göra egna kritiska tolkningar och kunnat dra egna slutsatser av sitt arbete.

Konstpedagogens roll är att skapa förutsättningarna för detta  arbete och bidra med sin kunskap för att inspirera varje deltagare till att delta på sitt egna sätt i den kreativa processen.

Thomas Edison försökte 2000 gånger innan han lyckades skapa en fungerande glödlampa. Han fick kritik för att ha misslyckats så många gånger men han lär då ha svarat:

Jag misslyckades inte. Jag kom på 2000 sätt att inte skapa en glödlampa på.
Personer som arbetar i Verkstan.
Foto: Sanna Dolck Wall/Moderna Museet

Publicerad 18 april 2019 · Uppdaterad 24 juli 2020