Group 2

Meningsväven

31.10 2015

Vad tycker du är viktigt idag? Vilken mening vill du framföra? Väv din mening eller åsikt i Verkstan. Genom Meningsväven kan du väva in och …

UIP27

22.10 2015

Joachim Hamous film UIP27 (United Israel Palestine 2027) presenterar ett möjligt framtida scenario för Israel-Palestinakonflikten. I detta scenario …