Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

För skolan

Vårt skolprogram är framtaget för alla åldrar, från förskola upp till vuxenutbildning, och utgår ifrån de teman som utställningen tar upp. Vi anpassar oss alltid efter elevernas ålder, era eventuella önskemål och behov. Skolprogrammet till Carl Fredrik Reuterswärd Alias: CFR har två huvudteman.

Som pedagog kan du boka ett besök med en visning följt av verkstad eller workshop på ett av våra teman. Du kan givetvis också boka enbart en skolvisning av utställningen, och då behöver du inte välja tema. Om du som pedagog har egna tankar och idéer kring ert besök hjälper vi dig gärna med att skapa ett eget upplägg som passar just er.

Måste en vara “duktig” på att rita, måla eller skulptera för att kunna skapa? Inte i Verkstan på Moderna Museet Malmö. Vi arbetar alltid med fokus på den konstnärliga processen. Våra konstpedagogers mål är att uppmuntra eleverna till att våga experimentera med såväl tankar som med konstnärliga material utan att ha fokus på ett färdigt resultat. Läs gärna mer i vår konstpedagogiska vision.

”Kilroy was here” (Alla åldrar)

Carl Fredrik Reuterswärd, CFR, arbetade i perioder under många olika namn. Han uppfann flera s.k. alias, vilket innebar att han uppträdde under påhittade konstnärsnamn i olika roller. Han gjorde exempelvis samlingsutställningar där konstnärerna till synes var flera, men egentligen var det CFR själv som agerade genom sina olika alias.

I januari 1963 annonserar CFR att han ska ta semester i nio år (!). Semestern används till att arbeta med projektet Kilroy. Det verk som består av flera olika delar i olika tekniker och som också ska komma att ändra skepnad över tid. I verket Kilroy har CFR hämtat inspiration från grafitti; texten “Kilroy was here” som sedan länge har skrivits/klottrats på offentliga platser tillsammans med en enkel figur. Figuren och texten började användas av U.S.A:s trupper under andra världskriget. Senare har detta sätt att göra ett avtryck, använts av graffiti-/klotteraktivister och konstnärer. Budskapet som kan vara avsänt av vem som helst, och placeras i det offentliga rummet (var som helst), avses också att nå ut till vem som helst.

Verket består av olika delar med Kilroys hjärta som mittpunkt. Som betraktare ställs vi inför tankar kring de olika delarnas inbördes sammanhang. Vad sker i mötet mellan de olika delarna, vad sker i mötet mellan mig och verket? I mötet med människor finns också ett slags mellanrum. Vad händer i mötet med en annan? Vad sker i det där “mellanrummet” mellan dig och mig? I konstverket Kilroy arbetar CFR med idén om mellanrum, ett tema som han genomlyser både på ett filosofiskt/existentiellt plan och i sin konstnärliga praktik.

Visningen fokuserar på verket Kilroy. I Verkstan jobbar vi med en rad olika metoder, tekniker och material anpassade efter gruppens ålder och förutsättningar. Vi kan uppfinna våra egna alias och undersöka vad det innebär att uttrycka sig som en annan, i en annan roll. Vi kan jobba med att skapa en installation av de olika verk vi skapar. Vad händer om vi kombinerar och för samman flera olika verk utifrån det vi jobbat fram i Verkstan? Nya möten, nya sammanhang som vi tillsammans får syn på!

Att göra “fel” (Alla åldrar)

Efter att Carl Fredrik Reuterswärd, CFR, drabbats av en stroke 1989 tvingades han, som alltid varit högerhänt, att börja jobba med sin vänstra hand. Hans konstnärskap tog en ny vändning och hans visuella uttryck blev annorlunda och nytt. CFR menade själv att stroken tvingade fram något som var mycket bättre, intressantare i sitt uttryck än det han tidigare skapat. Han pratade också om sin ”Vänstra tid” och sin ”Högra tid”.

De stora teckningarna i utställningen fungerar som utgångspunkt för de aktiviteter vi jobbar med i Verkstan. Med hjälp av olika material och verktyg upptäcker vi nya sidor och förmågor hos oss själva. Vi använder olika fysiska “hinder” som får oss att jobba och skapa på ett nytt, friare sätt!

Mer om utställningen