Carl Fredrik Reuterswärd, New York Herald Tribune, 1963, Från serien ”Kilroy”, 1963 © Carl Fredrik Reuterswärd/ Bildupphovsrätt 2019

Carl Fredrik Reuterswärd

Alias: CFR

2.2 2019 – 5.5 2019

Malmö

Utställningen Alias: CFR presenterar två sidor av Carl Fredrik Reuterswärds mångfacetterade konstnärskap – det omfattande och svårfångade projektet Kilroy samt en serie sena storskaliga teckningar från slutet av 1990-talet.

Carl Fredrik Reuterswärds (1934-2016) konstnärskap sträcker sig över närmare sju decennier, flera pseudonymer och de flesta tekniker. Utställningen Alias: CFR fokuserar dels på den intrikata installationen och objektgruppen Kilroy (1963-1972) och dels på en serie storskaliga expressiva teckningar konstnären gjorde efter sin stroke 1989 som tvingade honom att växla arbetshand från höger till vänster.

Kilroy inleddes januari 1963 då Carl Fredrik Reuterswärd lät publicera en annons i New York Herald Tribune. ”CARL FREDRIK REUTERSWÄRD Closed for holidays 1963-1972.” gick det att läsa. Under denna semester hade Reuterswärd som ambition att skapa nio objekt med den sammanhållande titeln Kilroy. Det är ett poetiskt, på samma gång mångtydigt och esoteriskt, verk och presentationen på Moderna Museet Malmö visar både objekt, laser samt skissmaterial med anknytning till verket.

Carl Fredrik Reuterswärd har beskrivit tiden efter sin stroke delvis som en form av befrielse. Han började teckna med vänsterhanden, och linjerna och motiven tycks ange ett sökande både bakåt och framåt i tid, före och efter hjärnblödningen. I de monumentala oljekritteckningarna från sent 1990-tal framträder både mytologiska gestalter och akrobatiska övningar bland motiven. De är gåtfulla och drömlika, och samtidigt som uttrycket skiljer sig från de tidiga konceptuella övningarna så knyts de också ihop i konstnärens ständiga utforskande av nya stilar och förhållningssätt.

Curator: Andreas Nilsson

Bilder

Carl Fredrik Reuterswärd, Gulliver, 2001 © Carl Fredrik Reuterswärd/ Bildupphovsrätt 2019
Carl Fredrik Reuterswärd, New York Herald Tribune, 1963, Från serien ”Kilroy”, 1963 © Carl Fredrik Reuterswärd/ Bildupphovsrätt 2019
Teckninng av Carl Fredrik Reuterswärd.
Carl Fredrik Reuterswärd, Den hängde, 1998 © Carl Fredrik Reuterswärd/ Bildupphovsrätt 2019
Målning av Carl Fredrik Reuterswärd.
Carl Fredrik Reuterswärd, Zwei Fliegen auf einen Schlag, 1975 © Carl Fredrik Reuterswärd/ Bildupphovsrätt 2019

Mer om utställningen