Sara Jordenö, KIKI, Gia, 2016 Cinematographer: Naiti Gamez © Courtesy: IFC Sundance Selects & Folkets Bio

PUBLIC MOVEMENT

Om konst, politik och dans

30.9 2017 – 6.5 2018

Malmö

PUBLIC MOVEMENT är ett utställningsprojekt som rör sig i gränslandet mellan konst, politik och dans. Här visas verk av samtida konstnärer som på olika sätt koreograferat kroppen för att diskutera normer, värderingar, makt och maktlöshet. Dessutom erbjuds ett rikt utbud av workshops för besökare, oavsett ålder och funktionsvariation.

PUBLIC MOVEMENT är ett deltagande utställningsprojekt som tittar på hur kroppens närvaro och rörelse kan användas för att uttrycka frigörelse, motstånd, politiskt ställningstagande och identitet. De medverkande konstnärerna kommer från olika delar av världen och har på varierande sätt intresserat sig för kroppens relation till politik, populärkultur och till olika offentliga och kommersiella rum.

Hur förhåller vi oss till våra gemensamma ytor? Som platser för konsensusskapande eller oliktänkande? Hur förväntas vi se ut, bete oss och röra oss? I utställningen ges flera exempel på hur normer och konventioner belyses och utmanas med hjälp av den fysiska kroppen, som bärare både av symboliska och politiska budskap.

Under hela utställningsperioden kommer workshops att hållas av dansaren och koreografen Atoosa Farahmand, samt av streetdancekompaniet Freestyle Phanatix. Oavsett funktionsvariation, erfarenhet eller ålder välkomnas alla som vill att delta.

Medverkande konstnärer: Halil Altındere; Balthazar Berling; Eglė Budvytytė; Freestyle Phanatix; Khamlane Halsackda; Maria Hassabi; Oliver Herring; Sara Jordenö; Lina Lapelyte; Klara Lidén; Conny Karlsson Lundgren; Rashaad Newsome; Adam Pendleton; Emily Roysdon; Cengiz Tekin

Curatorsteam: Joa Ljungberg, Andreas Nilsson och Ana María Bermeo Ujueta.

PUBLIC MOVEMENT speglar ett intresse på Moderna Museet Malmö för att arbeta gränsöverskridande. Just kopplingen mellan bildkonst, performance och dans lyftes tidigare fram i utställningen Objekt och kroppar i vila och rörelse som visades på museet 2015. Samma år genomfördes även ACTIONPAINTINGBABYSPLASH! som rörde sig i gränslandet mellan utställning, performance och skapande verkstad.

Babyworkshop Foto: Sanna Dolck/Moderna Museet

Bilder

Maria Hassabi, STAGED? (2016) — undressed. Presentation at Wanås Konst Aug 19-20 2017 Photo Mattias Givell
Courtesy the artist; Koenig & Clinton, New York; The Breeder, Athens.
Conny Karlsson Lundgren, (Dissident) Dance Actions, 2017 © Courtesy of the artist. Cinematography: Melanie Aronson Bildupphovsrätt 2017
Conny Karlsson Lundgren, (Dissident) Dance Actions, 2017 © Courtesy of the artist. Cinematography: Melanie Aronson Bildupphovsrätt 2017
Eglė Budvytytė, Choreography for the Running Male, 2014 (Malmö 2017) © Courtesy of the artist. Foto: Sanna Dolck/Moderna Museet

Mer om utställningen