Titel saknas. Ur serien Gymnastik

Carl Jacob Malmberg, Titel saknas. Ur serien Gymnastik, ca 1875

Skrivet i ljus

De första fotograferna

8.4 2017 – 3.9 2017

Stockholm

Utställningen Skrivet i ljus – de första fotograferna tar sin utgångspunkt i Moderna Museets samling av fotografi från 1800-talets andra hälft. Här kan du se museets unika daguerreotypsamling och verk av några av historiens internationellt mest kända fotografer: Julia Margaret Cameron, Oscar Gustave Rejlander och Carleton E. Watkins.

Under fotografins hela historia har mediet utvecklats, förändrats och iklätt sig många olika funktioner och roller. Den digitala bildens genomslag och spridning i sociala medier innebär att fotografin återigen är inne i en övergångsperiod. Därför finns det flera anledningar till att titta tillbaka och fundera på vad det fotografiska arvet betyder för samtida fotografi. Utställningen lyfter bland annat fram museets daguerreotypisamling, men ger även exempel på andra tidiga fotografiska tekniker.

Tack vare två betydande förvärv i mitten av 1960-talet, The Helmut Gernsheim Duplicate Collection och Helmer Bäckströms fotohistoriska samling, finns några av historiens internationellt mest kända fotografer representerade, bland dem Julia Margaret Cameron, Oscar Gustave Rejlander och Carleton E. Watkins.

Fotografi betyder ”skrivet i ljus”. Utställningen med samma namn är en omarbetning av ett kapitel i projektet En annan historia, som 2011 fyllde hela museets samling med enbart fotografi och fotobaserad konst.

Curator: Anna Tellgren

Anna Tellgren om Skrivet i ljus – de första fotograferna

Om fotografi på lättläst svenska

Kortfattat om Moderna Museet och foto (pdf)

Utställningen visas på plan 2

Karta över Moderna Museet
Karta över Moderna Museet

Bilder

Nedströms, Yosemite
Carleton E Watkins, Nedströms, Yosemite, 1861
Maria Catharina Malmberg med barn
Carl Jacob Malmberg, Maria Catharina Malmberg med barn, ca 1860 Ambrotyp
Salomes mor
Julia Margaret Cameron, Salomes mor, 1870 Albuminsilverfotografi monterat på kartong.
Titel saknas
Oscar Gustave Rejlander, Titel saknas, ca 1860

Mer om utställningen